Servicii de colectare pentru entități publice

UAI Group este una dintre companiile de pionierat din domeniul recuperărilor de creanțe transfrontaliere generate prin încălcarea normelor de circulație și utilizare a drumurilor publice.

Experiența noastră bazată pe cooperarea strategică pe care o avem de mai mulți ani cu Serviciul Național de Colectare a Taxelor de Drum din Ungaria(NUSZ Zrt.), rețeaua noastră internațională de companii și parteneri de încredere specializați în recuperarea judiciară internațională și tehnologia de ultimă generație de care dispunem, ne permite să administră profesionist creanțe rezultate în urma nerespectării prevederilor legale care reglementează utilizarea drumurilor publice.

Domenii de competență

Colectare suprataxe de drum

După cum a putut fi observat până în acest moment, la baza companiei noastre stă relația de succes pe care o avem de mai mulți ani alături de Serviciul Național de Colectare a Taxelor de Drum din Ungaria(NUSZ Zrt.). Considerăm că perspectiva rezultată din această cooperare de succes, ne permite sa putem să ne implementăm metodologia pentru oricare alt potențial client responsabil de administrarea drumurilor publice dintr-o țară.

Pentru a vă putea face o idee mai clară referitoare la serviciile pe care le oferim, puteți vizita secțiunea metodologia UAI sau contactați-ne. Reprezentantul departamentului de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp posibil în vederea găsirii unei soluții adaptate nevoilor instituției pe care o reprezentați.

Colectare suprataxe parcare

În acest moment oferim servicii de colectare transfrontaliere a suprataxelor de parcare pentru Administratori de Parcări de pe teritoriul Uniunii Europene.

Rețeaua noastră de companii, parteneri și consultanți legali ne permit să colectăm debite generate prin neconformarea la obligația de plată pentru utilizarea parcărilor publice cu taxă din mai multe state europene precum, Germania, Ungaria, România, Polonia, Austria, Republica Cehă, Slovacia, Italia, Bulgaria, Republica Moldova. De asemenea testăm piețele din alte state precum Elveția, Spania, Portugalia, Țările Scandinave, Țările Baltice, Ucraina sau Țările Ex-Iugoslave.

Pentru a vă putea face o idee mai clară referitoare la serviciile pe care le oferim, puteți vizita secțiunea metodologia UAI sau contactați-ne. Reprezentantul departamentului de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp posibil în vederea găsirii unei soluții adaptate nevoilor instituției pe care o reprezentați.

Amenzi de circulație

În funcție de caracterul/natura juridică a amenzilor, putem oferi servicii de recuperare transfrontalieră a creanțelor rezultate prin încălcarea prevederilor legale, care reglementează normele de siguranță rutieră, de către șoferi/utilizatori străini.

Pe lângă serviciul de recuperare în sine, prestăm și alte tipuri de servicii conexe precum traduceri în limba statutului în care este înmatriculat vehiculul, trimiteri poștale direct printr-un serviciu poștal local, asigurarea unor conturi bancare deschise în moneda preferată de către debitor care facilitează plata și le permite totodată debitorilor să evite anumite comisioane bancare percepute pentru tranzacții internaționale.

Avem posibilitatea de a prelua dosare ale căror creanțe deja au fost procesate fără succes de către alte companii de recuperări.

Externalizarea acestui serviciu către UAI poate avea un impact major asupra ratei de succes în colectarea debitelor de la utilizatorii din străinătate a drumurilor publice. Abordarea noastră a fost testată cu succes pentru autoritățile competente din Italia.

Dacă doriți mai multe informații referitoare la serviciile noastre puteți să ne contactați.

Servicii medicale neonorate

Există situații în care prestatorii de servicii medicale(spitale, clinici, cabinete medicale, etc.) nu sunt plătiți pentru serviciile medicale prestate pentru pacienți străini.

UAI vă poate oferi metode profesioniste de colectare transfrontalieră a debitelor. Metodologia noastră a fost testată cu succes pentru omologii noștri din Ungaria Szigma Zrt.

Dacă doriți mai multe informații referitoare la serviciile noastre puteți să ne contactați.

Metodologia UAI

Procesul nostru de colectare transfrontalieră a debitelor este constituit din două faze separate: activitate de colectare pe cale amiabilă și recuperare judiciară.

Activitate de colectare pe cale amiabilă – identificare, notificare, colectare(INC)
  • Îndosariere. După ce primim datele de la client organizăm informația în cazuri separate.
  • Identificarea proprietarului vehiculului și procesarea datelor. Înaintăm cazurile către Autoritatea de Registru a Datelor în țara vizată pentru obținerea datelor care permit identificarea proprietarului vehiculului printr-o procedură care este în completă concordanță cu normele stricte impuse prin GDPR. În conformitate cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, impuse prin certificarea TÜV, stocăm toată informația referitoare la dosare, corespondență, scrisori, e-mail-uri, conversațiile telefonice, etc. Această arhivă poate fi ușor accesată de către clienți, autorități sau organe judecătorești în vederea îndeplinirii unor proceduri legale.
  • Notificarea debitorilor. În funcție de specificul prevederilor legale care reglementează activitatea clienților noștri, dar și a caracteristice statului în care debitorul își are domiciliul sau sediul social(în cazul în care debitorul este o persoană juridică), trimitem una sau două notificări în regim de trimitere simplu sau recomandat cu confirmare de primire.
  • Interacțiunea cu debitorii. Tehnologia noastră le permite operatorilor noștri să comunice cu debitori prin intermediul unor canale de comunicare moderne precum –telefon, e-mail, SMS, Chat etc.) în limba preferată de persoana care ne contactează. Administrăm fiecare contestație și comunicare independent. Operatorii noștri pot interacționa cu debitorii în majoritatea limbilor oficiale ale Uniunii Europene.
  • Servicii de colectare. Punem la dispoziția consumatorilor conturi bancare locale care le permite să achite contravaloarea debitelor în moneda de circulație locală. Compania noastră deschide câte un cont bancar unic pentru fiecare client în parte, în care debitele acestora vor fi colectate separat și la care clientul are acces de vizualizare asigurat la orice oră.
  • Raportare. Generăm raportări electronice comprehensive care asigură transparență totală asupra încasărilor. Lunar sunt transmise extrasele de cont ale conturilor dedicate pentru clienți.

Îndeplinirea acestor pași ai recuperării pe cale amiabilă reprezintă o condiție pentru inițierea procedurii judiciare de recuperare a debitelor.

Recuperare judiciară

În situațiile în care acțiunile de recuperare non-judiciare sunt îndeplinite, dar recuperarea debitelor nu se face, putem oferi asistență în vederea obținerii de titluri executorii. Rețeaua noastră internațională de consultanți legali ne permite să ne adresăm instanțelor competente din străinătate în vederea punerii în aplicare a titlurilor executorii obținute.

Dacă doriți mai multe informații referitoare la serviciile noastre puteți să ne contactați.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.