Gestionarea creanțelor în numele instituțiilor de stat și municipalităților

UAI GmbH este unul dintre liderii de piață în domeniul executării silite a creanțelor transfrontaliere legate de autovehicule.

Principala noastră referință este cooperarea noastră strategică de succes cu Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt de câțiva ani, precum și relația noastră eficientă cu ceilalți parteneri ai noștri. Deceniile noastre de experiență, rețeaua noastră corporativă internațională, angajații noștri specializați în soluționarea creanțelor transfrontaliere și experiența noastră tehnologică modernă ne permit să gestionăm cu profesionalism creanțele care decurg din încălcarea prevederilor care reglementează utilizarea drumurilor publice.

Domenii de competență

Taxe suplimentare legate de utilizarea drumului

Baza stabilă a societății noastre este relația de succes pe care am menținut-o de ani de zile în colaborare cu Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt Cunoștințele și experiența noastră cuprinzătoare provin în primul rând din această cooperare, care ne-a permis să dezvoltăm un model care funcționează bine, care poate fi aplicat eficient și în domeniul susținerii altor creanțe legate de vehicule.

Dacă dumneavoastră, în calitate de creditor, aveți creanțe transfrontaliere de natură similară, activitățile cu multiple fațete legate de colectarea cărora ați dori să le încredințați unei societăți de administrare a creanțelor folosind un model eficient, vă rugăm să ne contactați. Un reprezentant al departamentului nostru de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a găsi o soluție potrivita și eficientă pentru organizația pe care o reprezentați.

Taxă suplimentară pentru parcare

Bazându-ne pe mulți ani de experiență, oferim cu succes un serviciu de colectare a taxelor suplimentare de parcare transfrontalieră pentru diverse companii de parcare din Uniunea Europeană.
Rețeaua noastră de companii, partenerii noștri și consilierii noștri juridici, care cunosc bine legislația din diferite state membre, ne permit să colectăm creanțe rezultate din neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente cazurilor de parcare în mai multe țări UE, dar în principal în Germania, Austria, Polonia și România. În plus, datorită activităților noastre anterioare, putem gestiona cu succes creanțele și în alte țări.

Dacă dumneavoastră, în calitate de creditor, aveți creanțe transfrontaliere de natură similară, a căror colectare ați dori să o încredințați unei societăți de administrare a creanțelor folosind un model eficient, vă rugăm să ne contactați. Un reprezentant al departamentului nostru de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a găsi o soluție potrivita și eficientă pentru organizația pe care o reprezentați.

Amenzi de circulație

În funcție de caracterul/natura juridică a amenzilor, putem oferi servicii de recuperare transfrontalieră a creanțelor rezultate prin încălcarea prevederilor legale, care reglementează normele de siguranță rutieră, de către șoferi/utilizatori străini.

Pe lângă serviciul de recuperare în sine, prestăm și alte tipuri de servicii conexe precum traduceri în limba statutului în care este înmatriculat vehiculul, trimiteri poștale direct printr-un serviciu poștal local, asigurarea unor conturi bancare deschise în moneda preferată de către debitor care facilitează plata și le permite totodată debitorilor să evite anumite comisioane bancare percepute pentru tranzacții internaționale.

Avem posibilitatea de a prelua dosare ale căror creanțe deja au fost procesate fără succes de către alte companii de recuperări.

Externalizarea acestui serviciu către UAI poate avea un impact major asupra ratei de succes în colectarea debitelor de la utilizatorii din străinătate a drumurilor publice. Abordarea noastră a fost testată cu succes pentru autoritățile competente din Italia.

Dacă doriți mai multe informații referitoare la serviciile noastre puteți să ne contactați.

Servicii medicale neonorate

Există situații în care prestatorii de servicii medicale(spitale, clinici, cabinete medicale, etc.) nu sunt plătiți pentru serviciile medicale prestate pentru pacienți străini.

UAI vă poate oferi metode profesioniste de colectare transfrontalieră a debitelor. Metodologia noastră a fost testată cu succes pentru omologii noștri din Ungaria Szigma Zrt.

Dacă doriți mai multe informații referitoare la serviciile noastre puteți să ne contactați.

Metodologia UAI

Procesul nostru de colectare transfrontalieră a debitelor este constituit din două faze separate: activitate de colectare pe cale amiabilă și recuperare judiciară.

Activitate de colectare pe cale amiabilă – identificare, notificare, colectare(INC)
  • Îndosariere. După ce primim datele de la client organizăm informația în cazuri separate.
  • Identificarea proprietarului vehiculului și procesarea datelor. Înaintăm cazurile către Autoritatea de Registru a Datelor în țara vizată pentru obținerea datelor care permit identificarea proprietarului vehiculului printr-o procedură care este în completă concordanță cu normele stricte impuse prin GDPR. În conformitate cu standardele de protecție a datelor cu caracter personal, impuse prin certificarea TÜV, stocăm toată informația referitoare la dosare, corespondență, scrisori, e-mail-uri, conversațiile telefonice, etc. Această arhivă poate fi ușor accesată de către clienți, autorități sau organe judecătorești în vederea îndeplinirii unor proceduri legale.
  • Notificarea debitorilor. În funcție de specificul prevederilor legale care reglementează activitatea clienților noștri, dar și a caracteristice statului în care debitorul își are domiciliul sau sediul social(în cazul în care debitorul este o persoană juridică), trimitem una sau două notificări în regim de trimitere simplu sau recomandat cu confirmare de primire.
  • Interacțiunea cu debitorii. Tehnologia noastră le permite operatorilor noștri să comunice cu debitori prin intermediul unor canale de comunicare moderne precum –telefon, e-mail, SMS, Chat etc.) în limba preferată de persoana care ne contactează. Administrăm fiecare contestație și comunicare independent. Operatorii noștri pot interacționa cu debitorii în majoritatea limbilor oficiale ale Uniunii Europene.
  • Servicii de colectare. Punem la dispoziția consumatorilor conturi bancare locale care le permite să achite contravaloarea debitelor în moneda de circulație locală. Compania noastră deschide câte un cont bancar unic pentru fiecare client în parte, în care debitele acestora vor fi colectate separat și la care clientul are acces de vizualizare asigurat la orice oră.
  • Raportare. Generăm raportări electronice comprehensive care asigură transparență totală asupra încasărilor. Lunar sunt transmise extrasele de cont ale conturilor dedicate pentru clienți.

Îndeplinirea acestor pași ai recuperării pe cale amiabilă reprezintă o condiție pentru inițierea procedurii judiciare de recuperare a debitelor.

Executarea cererii în instanță (litigii judiciare)

În cazurile în care activitățile noastre extrajudiciare nu au condus la rezultate, oferim asistență în executarea cererii prin instanță. Partenerii noștri de consultanță juridică cu experiență în legile diferitelor state membre ne permit să facem reclamații în fața instanțelor din diferite state membre.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați. Un reprezentant al departamentului nostru de vânzări vă va contacta în cel mai scurt timp pentru a găsi o soluție potrivita și eficientă pentru organizația pe care o reprezentați.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.