Ați primit o notificare?

Mai întâi o notă importantă: indiferent ce întrebări aveți sau ce problem întâmpinați, contactați-ne pentru a evita alte consecințe. Aproape întotdeauna găsim o soluție acceptabila pentru toate părțile implicate.

De ce am primit o notificare de la UAI?

Dacă ați primit una din scrisorile noastre, cel mai probabil, la un moment dat, v-ați aflat în postura de a încălca prevederile legale referitoare la utilizarea corespunzătoare a drumurilor publice dintr-o țară străină.

UAI Group reprezintă un grup de societăți comerciale al căror obiect de activitate este recuperarea de creanțe stabilite în mai multe state europene. UAI Inkasso S.R.L. este autorizată legal de către diverse entități publice și private pentru a identifica, notifica și colecta debite rezultate în urma încălcării prevederilor legale naționale ale unei țări de către deținătorii sau utilizatorii vehiculelor înregistrate cu numere de înmatriculare din străinătate.

Datele personale pentru identificarea vehiculelor cu număr de înmatriculare străin sunt obținute din surse oficiale precum autorități de registru auto, executori judecătorești sau alte instituții competente din statul în care vehiculul era înmatriculat la momentul constatării încălcării unei anumite prevederi stipulate în lege. Procedurile de obținere, procesare și stocare a datelor personale ale deținătorului/utilizatorului vehiculului, în vederea urmăririi interesului legitim nostru legitim de recuperare a debitului, sunt în deplină conformitate cu normele stricte impuse de Regulamentul General privind Protecția Datelor(GDPR).

Pentru informații suplimentare referitoare la protecția datelor cu caracter personal vă rugam să accesați secțiunea Confidențialitate.

Subliniem faptul că informația prezentată pe această pagină web, referitoare la diferite proceduri legale, reprezintă un ghid general pentru utilizatorii acestui website și nu este dedicat sau nu vizează un caz particular. Din acest motiv, vă recomandăm să citiți cu atenție conținutul notificărilor primite sau să ne contactați pentru informații specifice dosarului dvs. înainte de împlinirea termenului scadent stabilit în scrisoarea primită. Un operator UAI este pregătit să vă ofere suport în vederea soluționării dosarului.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.