E-vinietă Ungaria invalidă

Dacă navigați în această secțiune, este posibil să fi primit o notificare de la UAI. Probabilitatea pentru care acest lucru s-a întâmplat este ori pentru că nu ați achitat e-vinieta pentru utilizarea drumurilor taxabile din Ungaria, ori fiindcă e-vinieta achiziționată nu a fost valabilă la momentul efectuării controlului.

E-vinietă invalidă

Care sunt motivele pentru care e-vinieta achiziționată nu a fost valabilă la momentul efectuării controlului?
 • Perioada de valabilitate a e-vinietei nu a început încă la momentul controlului sau a expirat – trebuie să verificați dacă momentul controlului a avut loc în limitele perioadei de valabilitate menționată pe e-vinieta achiziționată. Conform legii* aveți la dispoziție 60 de minute pentru a cumpăra o e-vinietă valabilă din momentul în care intrați pe drumul taxabil. Dacă momentul controlului are loc în afara limitelor temporale, sunteți pasibil de suprataxare. În aceste situații recomandăm achitarea debitului solicitat în scrisoarea noastră înainte de termenul scadent. În cazul în care ați primit mai multe notificări din partea noastră vizitați secțiunea Maximizări.
 • Număr de înmatriculare eronat – numărul de înmatriculare înscris pe cuponul e-vinietei sau pe mesajul de confirmare electronic este diferit față de numărul de înmatriculare al autovehiculului. În anumite condiții legale puteți beneficia de procedura corecției. Pentru mai multe informații vizitați secțiunea Corecții.
 • Cod de țară eronat – codul țării înscris pe cuponul e-vinietei sau în mesajul de confirmare electronic este diferit față de cel din certificatul de înmatriculare al autovehiculului. (ex. D – Germania în loc de RO – Romania). În anumite condiții legale puteți beneficia de procedura corecției. Pentru mai multe informații vizitați secțiunea Corecții.
 • Categorie de taxare inferioară – atunci când e-vinieta achiziționată este pentru o categorie de taxare inferioară față de categoria vehiculului dvs. stabilită ținându-se cont de greutatea, nr. de persoane și clasa autovehiculului(ex. D1 în loc de D2). În acest tip de caz sunteți pasibil de suprataxare sau de plata diferenței de categorie. Pentru mai multe informații referitoare la puteți descărca broșura oficială cu regulamentul de utilizare a drumurilor taxabile din Ungaria.
 • Atunci când autovehiculul are autorizație anuală(e-vinietă anuală) pentru un anumit județ, dar controlul are loc în limitele jurisdicționale ale altui județ fără o altă e-vinietă valabilă, puteți fi subiectul suprataxării.

Corecții e-vinietă

Corecția e-vinietei se poate efectua în următoarele situații:
 • Dacă numărul de înmatriculare înscris pe e-vinietă conține până la 3 caractere eronate* *Corecția e-vinietei poate fi aplicată și în situația unde atât numărul de înmatriculare, cât și codul țării este eronat în conițiile mai sus menționate
 • Dacă codul țării înscris pe e-vinietei este diferit față de codul țării prevăzut în certificatul de înmatriculare al autovehiculului
errorAtenție
 • Taxa de procesare a corecției nu se aplică pentru corectarea erorilor generate prin confuzia caracterelor „O” și „0”(zero).
 • Contestarea notificării, contactarea noastră sau trimiterea documentelor în vederea corecției, nu are efect de suspendare asupra termenelor de plată impuse în scrisoare. Din acest motiv vă recomandăm să nu depășiți termenele de plată. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile din prima scrisoare recomandată.
 • Corecția e-vinietei poate fi aplicată și în situația unde atât numărul de înmatriculare, cât și codul țării este eronat. Corecția erorilor în bloc nu poate fi efectuată (ex. BH 07 UAI to 07 BH UAI).
Condițiile procedurale pentru efectuarea corecției sunt următoarele:
 • Să ne contactați și să ne trimiteți o copie a e-vinietei, certificatului de înmatriculare sau a împuternicirii (în cazul în care nu sunteți subiectul notificării) în termen de 60 de zile de la data recepționării primei noastre scrisori recomandate
 • Să achitați taxa de procesare a corecției în termenul stabilit în factura de corecție
Nu mă mai aflu în posesia e-vinietei. Ce opțiuni am în acest caz?

Compania noastră nu are acces la sistemul de e-viniete. De aceea nu vă putem obține o copie a e-vinietei respective. Totuși, vânzătorul vă poate elibera o copie a e-vinietei achiziționate. Pentru asta, nu este necesar să vă deplasați până la punctul de vânzare respectiv. Puteți să trimiteți un e-mail vânzătorului cu formularul de solicitare a copiei e-vinietei.Vă punem la dispoziție harta interactivă a punctelor de vânzare a e-vinietelor pentru a putea identifica vânzătorul, iar apoi să luați legătura cu acesta prin consultarea listei de contacte. După ce veți obține copia, așteptăm să ne-o transmiteți prin e-mail alături de copia certificatului de înmatriculare al autovehiculului.

Puncte de vânzare a e-vinietelor

Principalele puncte de vânzare a vinietelor

MOL

Ungaria

+36-1209-0000
+36-1-464-0464

Austria

+43 1 21120 1100

OMV

Ungaria

+36-1-381-9700

SHELL

Ungaria

+36-1-436-3200
+36-1-436-3301

Nickelsdorf

+43-2146-2882

IBUSZ

Ungaria

+36-96-220-124
+36-1-485-2700

Maximalizări

În cazul în care ați primit mai multe notificări referitoare la utilizări neautorizate multiple ale drumurilor cu taxă din Ungaria, ați putea beneficia de procedura maximalizării suprataxelor, dacă anumite condiții procedurale sunt îndeplinite în conformitate cu Ordinul 36/2007: *Contrar prevederilor legale anterioare, proprietarul sau utilizatorul poate solicita maximalizarea suprataxelor de mai multe ori într-un an calendaristic.

 • Data controlului aferenta ultimei utilizări neautorizate a drumului cu taxă a avut loc înainte de recepționarea primei notificări aferente primului dosar.
 • Solicitarea în scris este necesar să fie trimisă prin e-mail sau poșta către UAI în termen de 75 de zile calendaristice de la momentul recepționării primei notificări aferente primului dosar.
 • Petiția va fi procesată de către NUSZ Zrt. În termen de 30 de zile, iar decizia va fi comunicată prin scrisoare recomandată solicitantului. În caz de aprobare a cererii, solicitantul maximalizării trebuie să achite contravaloarea primelor două dosare în termen de 30 de zile de la data recepționării deciziei.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, celelalte dosare vor fi automat închise, iar pe cale de consecință creanțele vor fi stinse.

Pentru mai multe informații referitoare la maximalizări vă rugăm să ne contactați.

Întrebări frecvente despre e-vinieta Ungaria

Pentru informații consultați secțiunea e-vinietă nevalabilă.

În cazul e-vinietelor anuale procedura corecției se poate face doar la unul dintre birourile de relații cu publicul ale Serviciului Național de Colectare a taxelor de Drum din Ungaria. Pentru a putea lua legătura cu NUSZ Zrt. Accesați următorul link.

Informațiile oficiale referitoare la proprietarul vehiculului la momentul controlului, ne sunt comunicate de către instituțiile competente din statul în care a fost înmatriculat autovehiculul. Dacă considerați ca la acel moment nu mai erați proprietarul de drept al vehiculului, este necesar să ne transmiteți copiile documentelor oficiale care atestă transferul de proprietate(ex. contractul de vânzare cumpărare, certificatul de radiere fiscală – sub formă de ștampile aplicate pe contractul de vânzare-cumpărare – și procesul verbal pentru scoaterea din evidență a unui mijloc de transport emis de către autoritățile competente .).

În conformitate cu Art. 7A alin. 8 din Ordinul 36/2007, somația de plată privind suprataxa trimisă prin poștă în regim cu confirmare de primire trebuie considerată ca fiind trimisă – până la proba contrarie – în ziua încercării trimiterii, dacă destinatarul a refuzat preluare scrisorii. Daca efectuarea trimiterii a eșuat din motivul că trimiterea s-a returnat la UAI de la adresa, locul de reședință, locul de cazare sau sediul destinatarului cu mențiunea „nereclamată”, „destinatar mutat la adresă necunoscută” sau „mutat de la adresă”, până la proba contrarie documentul se va considera ca fiind trimis în cea de-a cincea zi lucrătoare după ziua în care s-a încercat predarea trimiterii. Mai departe, UAI va notifica – prin intermediul unei simple trimiteri poștale – destinatarul în termen de opt zile lucrătoare de la data luării la cunoștință cu privire la survenirea prezumției de predare a trimiterii și va notifica destinatarul cu privire la regulile obiecțiilor ridicate față de prezumția de predare a trimiterii.

In acest caz este necesar să ne trimiteți raportul oficial al Poliției care atestă faptul că le-ați adus la cunoștință acest incident.

Termenul de plată în 60 de zile, după care debitul se majorează în caz de neplată, este clar stabilit în Ordinul 36/2007. În cazul în care debitul inițial a fost plătit după scadența celor 60 de zile, suntem legal îndreptățiți să colectăm diferența. Creanța poate fi stinsă doar după procesarea debitului total solicitat.

Procesarea plăților poate dura până la câteva zile din motive ce țin de procedurile bancare. În astfel de situații este necesar să ne trimiteți prin e-mail copia documentului bancar care atestă faptul că plata a fost procesată înainte de termenul limită. Doar după ce vom analiza documentul și vom putea confirma data efectuării plății vom putea închide dosarul.

Puteți beneficia de această metodă de plată în anumite condiții. Pentru mai multe informații referitoare la planurile de rate vizitați următoarea secțiune.

În primul rând trebuie să vă asigurați că scrisorile pe care le primiți nu fac referire la un alt dosar. Puteți compara scrisorile ținând cont de numerele de referință, nr. NUSZ ID, fotografii, momentul controlului, locația, valoarea debitului. Dacă observați diferențe între aceste documente, cel mai probabil aveți mai multe dosare în sistemul nostru despre care ați fost notificat. În această situație vă recomandăm să ne contactați cât mai repede și să vă asigurați că achitați debitul înainte de majorare.

O altă posibilitate este că în momentul în care ați efectuat plata, nu ați specificat la detalii plată nici o informație specifică dosarului și astfel nu putem atribui plata către un caz particular. Daca aceasta este situația este necesar să treimiteți dovada plății. După, Departamentul Contabil va încerca să identifice plata și să o atribuie dosarului dvs.

De obicei NUSZ Zrt. ne raportează îndeplinirea acestor tipuri de proceduri. Cu toate acestea, acest proces poate să dureze și de aceea noi continuam să vă trimitem scrisori. Dacă vă aflați într-o astfel de situație trebuie să ne trimiteți documentele eliberate de către NUSZ Zrt. referitoare la îndeplinirea procedurilor aferente dosarului/dosarelor dvs.

Dacă ați optat pentru îndeplinirea anumitor proceduri direct la instituția mandanta NUSZ Zrt. după primirea primei scrisori de la UAI, conform legii și a documentului care stabilește relația contractuală dintre UAI și NUSZ Zrt. suntem legal îndreptățiți să colectăm taxele de procesare administrative care reprezină costurile de identificare a proprietarului, costurile de procesare a dosarelor și serviciile poștale.

Dacă ați vândut vehiculul cu ceva timp în urmă și nu vă mai aflați în posesia certificatului de înmatriculare puteți obține o copie de la Serviciul de Înmatriculări aflat pe raza localității unde a fost înmatriculat autovehiculul. Conform procedurilor legale, instituția competenta este obligată să vă ofere un răspuns în termen de 30 de zile de la solicitare.

Conform Ordinului 36/2007, suprataxa pentru utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă poate fi solicitată o singură dată într-o zi calendaristică, pentru același număr de înmatriculare. În cazul constatării utilizărilor consecutive neautorizate a drumului, taxa suplimentară stabilită pentru utilizarea neautorizată a drumului devine scadentă o singură dată dacă între prima și ultima sesizare – care nu a avut loc în aceeași zi – nu au trecut mai mult de 60 de minute, iar organizația îndreptățită pentru verificarea plății taxei de drum nu a constatat alte utilizări neautorizate nici în ziua primei, nici în ziua ultimei sesizări.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.