Confidențialitate

Termeni și condiții de utilizare a paginii

Pagina www.uai.group este proprietatea companiei Ungarische Autobahn Inkasso GmbH

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că toate materialele de conținut afișate pe acest web-site reprezintă proprietatea intelectuală a UAI. Prin conținut ne referim la toate elementele vizuale precum, text, logo, elemente de marcă, fișiere video și audio, elemente de programare(codare, baze de date, software), altele. Utilizarea acestui conținut în afara scopului său ca platformă informativă, prin copiere, reproducere, distribuire, stocare, etc., fără consimțământul nostru expres, reprezintă încălcarea drepturilor noastre la proprietate intelectuală. Nerespectarea acestui drept, poate fi sancționabilă în conformitate cu legile internaționale, din România sau cu alte tratate care reglementează drepturile la proprietate intelectuală.

Imaginile afișate pe pagina noastră web sunt obținute legitim din surse externe precum www.pexels.com și https://unsplash.com/ și reprezintă proprietatea lor intelectuală. Conform termenilor și condițiilor acestor pagini web imaginile afișate pe platformele lor pot fi utilizate gratuit de către persoane fizice, dar și de către entități juridice fără permisiunea expresă a acestor companii sau a fotografilor. Pentru a afla mai multe despre condițiile de utilizare a acestui tip de conținut puteți accesa:

https://unsplash.com/license

https://www.pexels.com/photo-license/

Ne rezervăm dreptul de a modifica și a șterge conținutul acestui site după cum considerăm oportun activităților pe care le desfășurăm.

Această pagină are un scop pur informativ. Procedurile care reglementează activitatea noastră sau alte proceduri legale specifice descrise în conținutul acestui site pot suferi modificări în orice moment. Nu întotdeauna reușim să adaptăm conținutul paginii în conformitate cu schimbările legislative. Din acest motiv nu ne asumăm răspunderea referitor la actualitatea informației prezentate pe site. Conținutul acestei pagini are scopul de a oferi o perspectivă generală asupra anumitor proceduri și nu se aplică în întregime unui caz particular. De aceea, informația prezentată pe această platformă de informare nu poate fi invocată și nu poate produce efecte legale în raport direct cu un anumit dosar. Recomandăm utilizatorilor să țină cont doar de informația prezentată în scrisorile primite de la UAI sau primite prin alte mijloace de interacționare precum e-mail, chat sau SMS.

Având în vedere caracterul informativ al acestui web-site și argumentele mai sus menționate, UAI nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale pierderi sau saune aduse utilizatorilor.

Serviciile, procedurile sau metodologia prezentată pe această platformă online nu reprezintă o ofertă de prestări servicii.

Această pagină web conține link-uri externe care au scopul de a facilita procesul de informare referitor la activitatea pe care o desfășurăm. Totuși, UAI nu este responsabil de conținutul sau funcționalitatea paginilor externe accesate de către utilizatori.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor acestei pagini care nu se conformează termenelor și condițiilor de utilizare. Orice daună cauzată intenționat asupra funcționalității sau conținutului paginii va fi pedepsită în conformitate cu legea.

Pentru informații referitoare la protecția datelor cu caracter personal, securitate sau utilizarea modulelor cookie puteți vizita secțiunile Confidențialitate și Politica de utilizare a modulelor cookie.

Utilizatorii au dreptul să nu fie de acord cu termenii și condițiile acestui web-site. În acest caz, vă sugerăm respectuos să nu folosiți pagina.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor acestei pagini web, dar și cele ale UAI Inkasso S.R.L, menționate în această secțiune, sunt în conformitate cu legislația din România. Dacă doriți informații suplimentare referitoare la termenii și condițiile noastre nu ezitați să ne contactați.

Am luat la cunoștință care sunt drepturile și obligațiile mele și sunt de acord cu termeni și condiții impuse.

Politica de confidențialitate

Începând cu iulie 2021

Cuprins

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
 3. Informații generale privind prelucrarea datelor
 4. Drepturile persoanei vizate
 5. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal
 6. Utilizarea modulelor cookie
 7. Contact prin e-mail
 8. Formular de contact
 9. Găzduire
 10. Utilizarea de plugin-uri
 11. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date

  Operatorul de date responsabil în conformitate cu scopurile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene și cu alte reglementări privind protecția datelor este:

  Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH
  Schellenbruckplatz 49
  84307, Eggenfelden
  Deutschland
  +498721506970
  info@autobahninkasso.de
  uai.group

 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

  Ofițerul desemnat pentru protecția datelor este:
  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 Munchen
  Germania
  datenschutz@dataguard.de
  www.dataguard.de

 3. Informații generale privind prelucrarea datelor

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   În general, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care este necesar pentru a oferi un website funcțional cu conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea regulată a datelor cu caracter personal are loc numai cu consimțământul utilizatorului. Excepțiile includ cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din punct de vedere tehnic și în care prelucrarea datelor este permisă de lege.

  2. Temeiul pentru prelucrarea datelor

   În cazul în care consimțământul este adecvat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6, alin.1, lit.a) GDPR servește drept temei juridic pentru obținerea consimțământului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale.

   În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, Art.6, alin.1, lit.b) GDPR servește drept temei juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare necesare pentru desfășurarea activităților precontractuale.

   Atunci când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă societatea noastră, Art.6, alin.1, lit.c) GDPR servește drept temei juridic.

   În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art.6, alin.1, lit.d) GDPR servește drept temei juridic.

   În cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru a proteja interesele legitime ale societății noastre sau ale unei terțe părți, iar drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra intereselor acesteia, Art.6, alin.1, lit.f) GDPR va servi drept temei juridic pentru prelucrarea datelor.

  3. Eliminarea datelor și durata de stocare

   Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau restricționate de îndată ce scopul stocării acestora a fost îndeplinit. O stocare suplimentară poate avea loc dacă acest lucru este prevăzut de legiuitorul european sau național în cadrul regulamentelor UE, al legii sau al altor reglementări relevante la care este supus operatorul de date. Restricționarea sau ștergerea datelor are loc, de asemenea, atunci când expiră perioada de stocare prevăzută de standardele menționate anterior, cu excepția cazului în care este necesară prelungirea stocării datelor în scopul încheierii sau îndeplinirii contractului respectiv.

 4. Drepturile persoanei vizate

  Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare

   Puteți solicita operatorului de date să vă confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către acesta.

   În cazul în care are loc o astfel de prelucrare, puteți solicita următoarele informații de la operatorul de date:

   1. Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
   2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate.
   3. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal.
   4. Durata planificată a stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile de determinare a duratei de stocare.
   5. Existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc sau de a vă opune unei astfel de prelucrări.
   6. Existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
   7. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora.
   8. Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în temeiul articolului 22 alineatul (1) și al articolului 22 alineatul (4) GDPR și, în anumite cazuri, informații semnificative despre sistemul de prelucrare a datelor implicat, precum și despre domeniul de aplicare și rezultatul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate.

   Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita apoi garanțiile corespunzătoare în conformitate cu Art. 46 GDPR în legătură cu transferul.

   Dreptul dvs. la informații poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea unor scopuri științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea unor scopuri științifice sau statistice.

  2. Dreptul la rectificare

   Aveți dreptul la rectificarea și/sau modificarea datelor, în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să rectifice datele fără întârziere.

   Dreptul dvs. la rectificare poate fi limitat în măsura în care este posibil să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice, iar limitarea este necesară pentru realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice.

  3. Dreptul la restricționarea prelucrării

   Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

   • În cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
   • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora.
   • Operatorul de date sau reprezentantul acestuia nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi legale; sau
   • Dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR și nu este încă sigur dacă interesele legitime ale operatorului de date prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

   În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date pot fi utilizate – cu excepția stocării datelor – numai cu consimțământul dvs. sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau al protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte ca restricția să fie ridicată.

   Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea scopurilor științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea scopurilor științifice sau statistice.

  4. Dreptul la ștergere

   1. Obligația de ștergere

    În cazul în care solicitați operatorului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, acesta este obligat să facă acest lucru imediat dacă se aplică una dintre următoarele situații:

    1. Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
    2. Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) și Art. 9, alin.2, lit.a) GDPR și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.
    3. În conformitate cu Art. 21, alin.1 GDPR, vă opuneți prelucrării datelor și nu mai există motive legitime și imperative pentru prelucrare sau vă opuneți în temeiul Art. 21, alin.2 GDPR.
    4. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
    5. Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau din dreptul unui stat membru la care este supus operatorul de date.
    6. Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu Art. 8 alin.1 GDPR.
   2. Informații către terți

    În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și trebuie să le șteargă în conformitate cu Art.17, alin.1. GDPR, acesta ia măsurile adecvate, inclusiv mijloace tehnice, pentru a informa persoanele împuternicite de operator care prelucrează datele cu caracter personal, că a fost depusă o cerere de ștergere a tuturor legăturilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor datelor cu caracter personal, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare pentru executarea procesului.

   3. Excepții

    Dreptul la ștergere nu există în cazul în care prelucrarea este necesară:

    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare.
    2. pentru a îndeplini o obligație legală impusă de legislația Uniunii sau a statelor membre de care aparține operatorul de date sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
    3. din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Art. 9, alin.2, lit.h),i) și Art. 9, alin. 3) GDPR.
    4. în scopuri arhivistice de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Art.89, alin.1, în măsura în care legea menționată la litera (a) este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea obiectivelor prelucrării respective sau pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  5. Dreptul la informare

   În cazul în care aveți dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării asupra operatorului de date, acesta este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

   Vă rezervați dreptul de a fi informat de către operatorul de date cu privire la destinatarii datelor dumneavoastră.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor

   Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate operatorului de date într-un format structurat și ușor de citit automat. În plus, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană, fără a fi împiedicat de către operatorul de date căruia i-au fost date inițial datele, dacă:

    1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu Art. 6, alin.1, lit.a) sau Art. 9, alin.2, lit.a) sau Art. 9 alin.2, lit.a) GDPR sau executarea unui contract în Art.6, alin.1., lit.b) și
    2. prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

   În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a vă transmite datele cu caracter personal direct de la o persoană la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu sunt afectate.

   Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității oficiale delegate operatorului de date.

  7. Dreptul la opoziție

   Din motive care decurg din situația dvs. particulară, aveți, în orice moment, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu Art.1, alin.1, lit.e),f) GDPR; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

   Operatorul de date nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că prelucrarea are ca scop aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

   În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce privește o astfel de publicitate; acest lucru se aplică și profilării asociate cu marketingul direct.

   Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

   Indiferent de Directiva 2002/58/CE, aveți posibilitatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, de a vă exercita dreptul de a vă opune prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

   De asemenea, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care este efectuată în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR.

   Dreptul dvs. de opoziție poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea scopurilor științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea scopurilor științifice sau statistice.

  8. Dreptul de a retrage declarația de consimțământ privind protecția datelor

   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere.

  9. Decizia automatizată în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

   Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care va avea un efect juridic sau vă va afecta în mod substanțial într-un mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

   1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date,
   2. este permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre căreia îi este supus operatorul de date și în cazul în care această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau
   3. se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

   Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie să se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu Art. 9 (1) GDPR, cu excepția cazului în care Art.9, alin.2, lit.a),b) se aplică și au fost luate măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dvs. legitime.

   În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul de date ia măsurile adecvate pentru a vă apăra drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, inclusiv dreptul de a obține asistență din partea operatorului de date sau a reprezentantului acestuia, de a vă exprima opinia în această privință și de a contesta decizia.

  10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

   Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă GDPR.

   Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la stadiul și rezultatele plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în conformitate cu Art. 78 GDPR.

 5. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   De fiecare dată când site-ul nostru web este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații relevante de la sistemul informatic al dispozitivului care îl accesează.

   Sunt colectate următoarele date:

   • Tipul de browser și versiunea utilizată
   • Sistemul de operare al utilizatorului
   • Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
   • Data și ora accesării
   • Paginile web de pe care sistemul utilizatorului a accesat site-ul nostru web
   • Paginile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

   Datele sunt, de asemenea, stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Nu sunt incluse adresele IP ale utilizatorului sau alte date care permit atribuirea datelor unui utilizator. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Stocarea în fișierele jurnal se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. De asemenea, datele sunt utilizate pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT. Nu are loc o analiză a datelor în scopuri de marketing.

   În scopurile menționate mai sus, interesul nostru legitim constă în prelucrarea datelor în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.f) GDPR.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor este Art.6, alin.1., lit.f) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor. Sesiunea este finalizată atunci când se realizează colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web.

  5. Obiecție și eliminare

   Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web, precum și stocarea datelor în fișierele jurnal sunt esențiale pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, utilizatorul nu se poate opune proceselor menționate mai sus.

 6. Utilizarea cookie-urilor

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Site-ul nostru web utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browser-ul de internet sau de către browser-ul de internet de pe sistemul informatic al utilizatorului. În cazul în care un utilizator accesează un site web, un cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Aceste cookie-uri conțin un șir de caractere care permite identificarea unică a browser-ului atunci când site-ul web este redeschis.

   Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browser-ului folosit pentru accesare chiar și după o întrerupere a paginii.

   Următoarele date sunt stocate și transmise în cookie-uri:

   • Setări de limbă
   • Frecvența de vizualizare a paginilor
   • Utilizarea funcționalităților site-ului web

   Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Prin urmare, nu este posibil să se atribuie datele utilizatorului care accesează site-ul. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul utilizării cookie-urilor tehnice este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru nu pot fi oferite fără utilizarea de cookie-uri. Acestea necesită recunoașterea browser-ului chiar și după o schimbare de pagină.

   Avem nevoie de cookie-uri în următoarele scopuri:

   • Aplicarea setărilor de limbă

   Datele de utilizator colectate de cookie-urile tehnice nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic este Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

  4. Durata de stocare și posibilitatea de opoziție și de eliminare

   Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și transmise de către acesta către site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul dvs. de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil ca unele funcții ale site-ului web să nu poată fi utilizate în întregime.

   Dacă utilizați browser-ul Safari versiunea 12.1 sau o versiune mai recentă, cookie-urile vor fi șterse automat după șapte zile. Acest lucru este valabil și pentru modulele cookie de tip opt-out, care sunt utilizate pentru a împiedica utilizarea mecanismelor de urmărire.

 7. Contact prin e-mail

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate pe site-ul nostru web. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise odată cu e-mailul trimis, vor fi stocate.

   Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

  2. Scopul prelucrării datelor

   If you contact us via email, this also constitutes the necessary legitimate interest in the processing of the data.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate concluziona din circumstanțe că problema în cauză a fost rezolvată în mod concludent.

   Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

  5. Obiecție și eliminare

   Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal.

   Prin cerere scrisă

   În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

 8. Formular de contact

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactul electronic. În cazul în care un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate.

   La trimiterea mesajului vor fi stocate și următoarele date:

   • Adresa de e-mail
   • Numele de familie
   • Prenumele
   • Numărul de telefon / numărul de telefon mobil
   • Data și ora contactului
   • Numărul de înmatriculare, numărul de referință UAI

   Ca parte a procesului de trimitere, se va obține consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră și se va face trimitere la prezenta politică de confidențialitate.

   Alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, vor fi stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise odată cu e-mailul.

   Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor ne servește exclusiv în scopul stabilirii contactului. În cazul în care ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul nostru legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

   Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art.6, alin.1, lit.a) GDPR dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6, alin.1, lit.b) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și cele trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că faptele în cauză au fost clarificate în mod concludent.

   Datele personale suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

  5. Obiecție și eliminare

   Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal.

   Prin cerere scrisă

   În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

 9. Găzduire

  Site-ul web este găzduit pe serverele unui furnizor de servicii comandat de noi.

  Furnizorul nostru de servicii este:

  Hetzner Online GmbH

  Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browser-ul dumneavoastră le transmite automat atunci când vizitați site-ul web. Informațiile stocate sunt:

  • Tipul și versiunea browser-ului
  • Sistemul de operare utilizat
  • URL-ul de referință
  • Numele de gazdă al computerului de accesare
  • Ora și data solicitării serverului
  • Adresa IP a dispozitivului utilizatorului

  Aceste date nu vor fi îmbinate cu alte surse de date. Datele sunt colectate în baza Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea și optimizarea fără erori tehnice a site-ului său web – și, prin urmare, sunt înregistrate fișierele jurnal de server.

  Serverul site-ului web este localizat din punct de vedere geografic în următoarea țară: Germania.

 10. Utilizarea de plugin-uri

  Utilizăm plugin-uri în diverse scopuri. Plugin-urile utilizate sunt enumerate mai jos:

  Utilizarea Bootstrap

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm cadrul OpenSource Bootstrap. Acesta este încărcat prin intermediul rețelei de livrare de conținut bootstrapcdn.com. Acest serviciu este furnizat de MaxCDN DBA StackPath, 2021 McKinney Ave, Suite 1100, Dallas, TX 75201, SUA (denumit în continuare StackPath). Prin utilizarea BootstrapCDN, pe computerul dumneavoastră sunt setate cookie-uri și sunt stocate date de utilizare. Datele personale pot fi stocate și evaluate, în special activitatea utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), precum și informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

   Pentru mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către StackPath, vă rugăm să vizitați:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea Bootstrap are ca scop îmbunătățirea prezenței noastre online și a capacității de utilizare a acesteia.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica StackPath să colecteze și să prelucreze informațiile dvs. cu caracter personal prin împiedicarea stocării de module cookie ale terților pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Pentru mai multe informații despre opțiunile de contestare și de eliminare în ceea ce privește StackPath, vă rugăm să vizitați:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.

  Utilizarea Google Analytics

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Googl LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul său în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (Denumită în continuare „Google”). Google Analytics examinează, printre altele, originea vizitatorilor, durata de ședere a acestora pe anumite pagini și utilizarea motoarelor de căutare, permițând astfel o mai bună monitorizare a succesului campaniilor publicitare. Google plasează un cookie pe computerul dumneavoastră. Acesta permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și ce elemente au fost accesate), informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare), date despre reclamele afișate (în special ce reclame au fost afișate și dacă utilizatorul a făcut clic pe acestea), precum și date despre partenerii publicitari (în special ID-uri de utilizator pseudonimizate). Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, în cazul în care este activată anonimizarea IP pe această prezență online, Google va trunchia în prealabil adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo.

   În numele operatorului acestei prezențe online, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a prezenței online, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile prezenței online și pentru a furniza operatorului prezenței online alte servicii asociate cu utilizarea prezenței online și cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul dumneavoastră, însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind colectarea și stocarea datelor de către Google puteți găsi aici:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a ne adresa în mod specific unui grup țintă care și-a exprimat deja un interes inițial prin vizitarea site-ului.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Informațiile dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este cerut de lege. Datele publicitare din jurnalele serverului sunt anonimizate prin declarațiile proprii ale Google pentru a șterge părți din adresa IP și informațiile cookie după 9 și, respectiv, 18 luni.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de către terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea prezenței dvs. online (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.com

   Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  Utilizarea Google Maps

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm serviciul de hărți online Google Maps al Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (denumit în continuare Google). Utilizăm plugin-ul Google Maps pentru a afișa vizual date geografice și pentru a le încorpora în prezența noastră online. Prin utilizarea Google Maps pe prezența noastră online, informațiile despre utilizarea prezenței noastre online, adresa dumneavoastră IP și adresele introduse cu funcția de planificare a traseului sunt transmise unui server Google și stocate acolo.

   Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Google pot fi găsite aici:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea plug-in-ului Google Maps servește la îmbunătățirea ușurinței de utilizare și la o ilustrare atractivă a prezenței noastre online.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de la terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.com

   Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  Utilizarea securității Wordfence

   1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

    Prezența noastră online utilizează funcții ale companiei Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, SUA (denumită în continuare Defiant). Wordfence Security securizează prezența noastră online și protejează vizitatorii de viruși și malware. Atunci când vizitați o pagină cu un plugin, se stabilește o conexiune directă între computerul dvs. și serverul Defiant. Pentru a recunoaște dacă vizitatorul este un om sau un robot, plugin-ul stabilește cookie-uri. Pot fi stocate și evaluate date personale suplimentare, în special informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

    Este posibil să se evalueze comportamentul din notificările trimise (de exemplu, cât de des este apelată o pagină). Pentru a vă proteja împotriva atacurilor de forță brută și DDoS sau a spam-ului de comentarii, adresele IP sunt stocate pe serverele Wordfence. Adresele IP care sunt clasificate ca fiind acceptabile sunt plasate pe o listă albă. Mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Defiant pot fi găsite aici:

    https://www.wordfence.com/privacy-policy/

   2. Scopul prelucrării datelor

    Prezența online utilizează plug-in-ul pentru a se proteja împotriva virușilor și a programelor malware și pentru a se apăra de atacurile infractorilor informatici.

   3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  Durata de stocare

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

  1. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica Wordfence Security să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal prin împiedicarea stocării de cookie-uri ale terților pe computerul dumneavoastră, prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării de coduri de script în browser-ul dumneavoastră sau prin instalarea unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Puteți găsi mai multe informații despre opțiunile de contestare și eliminare împotriva Wordfence Security la adresa:

   https://www.wordfence.com/privacy-policy/

  Utilizarea WPML

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm WPML al OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (Denumit în continuare WPML). WPML este un plugin multilingv pentru WordPress. Noi folosim WPML pentru a ne ilustra prezența online în diferite limbi. Atunci când vizitați prezența noastră online, WPML stochează un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a stoca setările de limbă pe care le-ați selectat. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), precum și informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare). \Formații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către WPML pot fi găsite aici:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizarea WPML servește pentru a putea reprezenta prezența noastră online în mai multe limbi.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în a ne adresa vizitatorilor prezenței noastre online în limba lor maternă.

  4. Durata de stocare

   WPML stochează cookie-uri pe terminalul dumneavoastră. Puteți găsi informații despre durata de stocare a modulelor cookie la: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-GDPR-compliance

  5. Posibilitatea de opoziție și de eliminare

   You can prevent WPML from collecting and processing your personal data by preventing the storage of third-party cookies on your computer, by using the „Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Puteți găsi informații suplimentare privind posibilitățile de opoziție și de eliminare față de WPML la adresa: WPML:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  Utilizarea Font Awesome

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm fonturi de la Font Awesome, un serviciu al Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, SUA (denumit în continuare Font Awesome). Fonturile sunt transferate în memoria cache a browser-ului la apelarea paginii, pentru a le putea utiliza în vederea afișării îmbunătățite din punct de vedere vizual a diferitelor informații. Datele cu caracter personal pot fi stocate, transmise și evaluate, în special informațiile despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

   În cazul în care browser-ul nu acceptă sau împiedică accesul la Font Awesome, textul va fi afișat într-un font standard.

   Atunci când vizitați site-ul, Font Awesome nu va accepta cookie-uri.

   Pentru informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Font Awesome, vă rugăm să vizitați: https://origin.fontawesome.com/privacy

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea Google Webfonts servește la o reprezentare atractivă a textelor noastre.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica Font Awesome să colecteze și să proceseze datele dvs. personale prin împiedicarea stocării de cookie-uri ale terților pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dumneavoastră a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. Pentru mai multe informații despre cum poate fi contestat Font Awesome, vizitați:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

  Utilizarea Google Tag Manager

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul său în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (denumit în continuare Google). Cu ajutorul Google Tag Manager, etichetele de la Google și de la servicii terțe pot fi gestionate și grupate și încorporate pe o prezență online. Etichetele sunt mici elemente de cod de pe o prezență online care sunt utilizate, printre altele, pentru a măsura numărul și comportamentul vizitatorilor, pentru a capta impactul publicității online și al canalelor sociale, pentru a utiliza re-marketing-ul și direcționarea, precum și pentru a testa și optimiza prezențele online. Atunci când un utilizator vizitează prezența online, configurația curentă a etichetei este trimisă în browser-ul utilizatorului. Aceasta conține declarații cu privire la etichetele care urmează să fie declanșate. Google Tag Manager declanșează alte etichete care pot la rândul lor să colecteze date. Veți găsi informații în acest sens în pasajele privind utilizarea serviciilor corespunzătoare din prezenta declarație de protecție a datelor. Google Tag Manager nu accesează aceste date.

   Pentru mai multe informații despre Google Tag Manager, vă rugăm să vizitați: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html și să consultați politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în administrarea colectată și clară, precum și într-o integrare eficientă a serviciilor unor terțe părți.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Informațiile dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este cerut de lege. Datele publicitare din jurnalele serverului sunt anonimizate prin declarațiile proprii ale Google pentru a șterge părți din adresa IP și informațiile cookie după 9 și, respectiv, 18 luni.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de către terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea prezenței dvs. online (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și pentru a împiedica prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.de . Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  Utilizarea NinjaForms

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm funcționalități ale plugin-ului de formulare de contact NinjaForms al WP Ninjas, LLC, 1809 Keith Street, Cleveland, Tennessee, Statele Unite ale Americii (denumit în continuare: WP Ninjas).

   Utilizatorul poate comunica cu vizitatorii site-ului său (și invers) prin intermediul NinjaForms).

   Cookie-urile de la WP Ninjas sunt stocate pe dispozitivul dvs. final.

   Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de WP Ninjas:

   • Informații despre dispozitiv
   • Date de localizare (de exemplu, adresa IP)
   • Informații introduse de vizitatorul site-ului web (tipul depinde de creatorul site-ului web)

   Datele nu vor fi transferate în țări terțe și vor fi transmise doar prin intermediul serverelor noastre de e-mail.

   Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către WP Ninjas pot fi găsite la adresa: WP Ninjas:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizăm NinjaForms pentru a crea și a pune la dispoziție formulare de contact.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile. În cazul în care vă revocați consimțământul, datele cu caracter personal corespunzătoare vor fi șterse imediat.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica WP Ninjas să colecteze și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal prin blocarea stocării de cookie-uri de la terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Pentru informații suplimentare privind opțiunile de contestare și de eliminare împotriva WP Ninjas, vă rugăm să vizitați:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

Această politică de confidențialitate a fost creată cu ajutorul DataGuard.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Diese Website www.uai.group/de ist Eigentum der Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass der gesamte auf dieser Website angezeigte Inhalt geistiges Eigentum der UAI darstellt. Als Inhalt werden alle visuellen Elemente wie unter anderem Text, Logo, Markenelemente, Video- und Audiodateien, Programmierungselemente (Kodierung, Datenbanken, Software) bezeichnet. Die Verwendung dieser Inhalte außerhalb ihres Zwecks als Informationsplattform, wie z.B. das Kopieren, Vervielfältigen, Verbreiten, Speichern usw., ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung stellt eine Verletzung der geistigen Eigentumsrechte dar. Dies kann im Hinblick auf die nationalen und internationalen Gesetze und Verträge, welche die geistigen Eigentumsrechte regeln, strafbar sein.

Die auf unserer Website Bilder wurden rechtmäßig aus externen Quellen wie www.pexels.com und https://unsplash.com/ bezogen und stellen deren geistiges Eigentum dar. Gemäß deren Nutzungsbedingungen dürfen die auf ihren Plattformen veröffentlichten Bilder sowohl für private als auch für kommerzielle Zwecke frei verwendet werden, ohne dass eine Genehmigung ihrer Unternehmen oder der Fotografen vorzuliegen hat. Um mehr über die Nutzungsbedingungen für diese Art von Inhalten zu erfahren, können Sie sich über diese Websiten informieren:

https://unsplash.com/license
https://www.pexels.com/photo-license/

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Website zu verändern oder rauszunehmen, sollten wir dies für notwendig erachten.

Ziel dieser Website ist es, einen informativen Zweck zu erfüllen. Die Gesetzgebung, die unsere Tätigkeit regelt, und die spezifischen rechtlichen Verfahren, die auf dieser Website beschrieben werden, können sich jederzeit ändern. Es gelingt uns nicht immer, den Inhalt dieser Website an die aktualisierte Gesetzgebung anzupassen. Aus diesem Grund übernehmen wir keine Verantwortung für die Informationen, die nicht aktualisiert werden. Der Inhalt dieser Website soll dazu beitragen, dem Nutzer einen allgemeinen Überblick über die Verfahren zu geben. Die Informationen beziehen sich jedoch nicht oder können nicht vollständig auf einen bestimmten Vorgang angewandt werden. Folglich können die auf dieser Plattform dargestellten Informationen nicht geltend gemacht werden oder haben keine rechtlichen Auswirkungen auf die Behandlung eines bestimmten Vorganges. Wir empfehlen dem Nutzer, nur die Informationen, die in den von uns zugesandten Briefen oder in anderen fallbezogenen Interaktionen mit uns per E-Mail, Chat oder SMS mitgeteilt wurden, zu beachten.

Unter Berücksichtigung des informativen Charakters der Website und der oben genannten Ausführungen ist die UAI nicht verantwortlich für jedwede Schäden, die den Nutzern dieser Website entstehen.

Die auf dieser Website vorgestellten Dienstleistungen, Verfahren oder Methoden stellen kein Preisangebot für die Erbringung von Dienstleistungen dar.

Diese Website enthält Verweise auf externe Links, die den Informationsfluss bezüglich unserer Tätigkeit und Arbeitsprozesse erleichtern sollen. Die UAI ist weder verantwortlich für den Inhalt, auf den die Benutzer über diese externen Links zugreifen noch für die Funktionalität dieser Websites.

Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang der Nutzer dieser Website, die die allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einhalten, einzuschränken. Jegliche vorsätzliche Beeinträchtigung der Funktionalität oder des Inhalts dieser Website kann unter Zuhilfenahme des entsprechenden Gesetzes geahndet werden.

Für zusätzliche Informationen bezüglich der Rechte an personenbezogenen Daten, Sicherheit und Cookie-Modulen besuchen Sie bitte den Abschnitt Datenschutz und Richtlinien für Cookies.

Als Nutzer haben Sie das Recht, unseren Bedingungen zur Nutzung dieser Website nicht zuzustimmen. In diesem Falle raten wir Ihnen respektvoll, die Nutzung unserer Website einzustellen..

Die Rechte und Pflichten der Nutzer dieser Website und der hier erwähnten Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH richten sich nach deutschem Recht. Für weitere Fragen zu unseren Nutzungsbedingungen können Sie uns gerne kontaktieren.

Datenschutzerklärung

Stand Juli 2021

Inhaltsverzeichnis

 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
 3. Allgemeines zur Datenverarbeitung
 4. Rechte der betroffenen Person
 5. Bereitstellung der Webseite und Erstellung der Logfiles
 6. Verwendung von Cookies
 7. Email-Kontakt
 8. Kontaktformular
 9. Hosting
 10. Verwendete Plugins
 1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

  Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

  Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH
  Schellenbruckplatz 49
  84307, Eggenfelden
  Deutschland
  +498721506970
  info@autobahninkasso.de
  uai.group

 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

  Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:
  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 Munich
  Deutschland
  datenschutz@dataguard.de
  www.dataguard.de

 3. Allgemeines zur Datenverarbeitung

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften erforderlich ist.

  2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

   Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage.

   Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

   Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

   Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

   Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

  3. Datenlöschung und Speicherdauer

   Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

 4. Rechte der betroffenen Person

  Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

  1. Auskunftsrecht

   Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von ihm verarbeitet werden.

   Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen Auskunft verlangen:

   1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
   2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
   3. die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
   4. die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer;
   5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
   6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
   7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
   8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

   Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

   Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.

  2. Recht auf Berichtigung

   Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

   Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.

  3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

   Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:

   • o wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
   • o die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;
   • o der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
   • o wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

   Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

   Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

   Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.

  4. Recht auf Löschung

   1. Löschungspflicht

    Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

    1. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
    2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
    3. Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
    4. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
    5. Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
    6. Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
   2. Informationen an Dritte

    Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.

   3. Ausnahmen

    Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist:

    1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information.
    2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
    3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
    4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
    5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
  5. Recht auf Unterrichtung

   Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

   Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

  6. Recht auf Datenübertragbarkeit

   Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

    1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO beruht und
    2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

   In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

   Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

  7. Widerspruchsrecht

   Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

   Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

   Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

   Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

   Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

   Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu widersprechen.

   Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist.

  8. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

  9. Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling

   Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung

   1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen erforderlich ist,
   2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder
   3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.

   Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder b DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.

   Hinsichtlich der in 1. und 3. genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

  10. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

   Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

   Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

 5. Bereitstellung der Webseite und Erstellung der Logfiles

  1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

   Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.

   Folgende Daten werden hierbei erhoben:

   • Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
   • Das Betriebssystem des Nutzers
   • Den Internet-Service-Provider des Nutzers
   • Datum und Uhrzeit des Zugriffs
   • Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
   • Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden

   Diese Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Nicht hiervon betroffen sind die IP-Adressen des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung der Daten zu einem Nutzer ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

   Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseite und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

   In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

  3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

   Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

  5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich.

 6. Verwendung von Cookies

  1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

   Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Webseite ermöglicht.

   Wir setzen Cookies ein, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann.

   In die Cookies werden dabei folgende Daten gespeichert und übermittelt:

   • Spracheinstellungen
   • Häufigkeit von Seitenaufrufen
   • Inanspruchnahme von Webseite-Funktionen

   Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.

   Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Webseiten für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.

   Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:

   • Übernahme von Spracheinstellungen

   Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.

  3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

   Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung technisch notwendiger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO

  4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Webseite deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Webseite vollumfänglich genutzt werden.

   Falls Sie einen Safari-Browser ab Version 12.1 verwenden, werden Cookies nach sieben Tagen automatisch gelöscht. Dies betrifft auch Opt-Out-Cookies, die zur Verhinderung von Trackingmaßnahmen gesetzt werden.

 7. Email-Kontakt

  1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

   Auf unserer Internetseite ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte Emailadresse möglich. In diesem Fall werden die mit der Email übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

   Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

   Es kommt zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an den von uns eingesetzten Softwareanbieter. Wir nutzen die Produkte der Microsoft Corporation mit Sitz in den USA. Das Datenschutzniveau in den USA wurde von der Europäischen Union als nicht angemessen anerkannt. Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch den Softwareanbieter auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff. DS-GVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DS-GVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Im Falle einer Kontaktaufnahme per Email liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

  3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

   Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Email-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per Email übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

   Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

  5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

   Sie können von Ihrem Widerspruch durch schriftliche Anfrage unter der E-Mail: info@autobahninkasso.de Gebrauch machen.

   Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

 8. Kontaktformular

  1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

   Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert.

   Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden folgende Daten gespeichert:

   • Emailadresse
   • Name
   • Vorname
   • Telefon- / Mobilfunknummer
   • Datum und Uhrzeit der Kontaktaufnahme
   • Kennzeichen, UAI Aktenzeichen

   Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.

   Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte Emailadresse möglich. In diesem Fall werden die mit der Email übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

   Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

   Es kommt zu einer Übermittlung personenbezogener Daten an den von uns eingesetzten Softwareanbieter. Wir nutzen die Produkte der Microsoft Corporation mit Sitz in den USA. Das Datenschutzniveau in den USA wurde von der Europäischen Union als nicht angemessen anerkannt. Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch den Softwareanbieter auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff. DS-GVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DS-GVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per Email liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

   Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

  3. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer Email übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Zielt der Email-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per Email übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

   Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per Email Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

   Sie können von Ihrem Widerspruch durch schriftliche Anfrage unter der E-Mail: info@autobahninkasso.de Gebrauch machen.

   Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

 9. Hosting

  Die Webseite wird auf Servern von einem durch uns beauftragten Dienstleister gehostet.

  Unser Dienstleister ist:

  Hetzner Online GmbH

  Die Server erheben und speichern automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser beim Besuch der Webseite automatisch übermittelt. Die gespeicherten Informationen sind:

  • Browsertyp und Browserversion
  • Verwendetes Betriebssystem
  • Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
  • IP-Adresse

  Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Webseitenbetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Webseite – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.

  Der Standort des Servers der Webseite liegt geografisch in:

  Deutschland

 10. Verwendete Plugins

  Wir nutzen zu verschiedenen Zwecken Plugins. Die verwendeten Plugins sind im Folgenden aufgeführt:

  Einsatz von Bootstrap

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir nutzen das OpenSource Framework Bootstrap. Dies wird über das Content Delivery Netzwerk von bootstrapcdn.com geladen. Anbieter dieses Dienstes ist MaxCDN DBA StackPath, 2021 McKinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA (nachfolgend: StackPath genannt). Durch die Benutzung von BootstrapCDN werden auf Ihrem Computer Cookies gesetzt und die Nutzungsdaten gespeichert. Es können dadurch personenbezogene Daten gespeichert und ausgewertet werden, vor allem die Aktivität des Nutzers (Insbesondere welche Seiten besucht worden sind und auf welche Elemente geklickt worden ist) sowie Geräte- und Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem).

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch StackPath erhalten Sie hier:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch StackPath auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Nutzung von Bootstrap erfolgt zur Verbesserung unserer Onlinepräsenz und deren Nutzerfreundlichkeit.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art.6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt hierbei in den unter 2. genannten Zwecken der Datenverarbeitung.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist, z.B. für Steuer- und Buchhaltungszwecke.

  5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   YSie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch StackPath verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber StackPath finden Sie unter:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/).

  Einsatz von Google Analytics

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (nachfolgend: Google genannt). Google Analytics untersucht u. a. die Herkunft der Besucher, ihre Verweildauer auf einzelnen Seiten sowie die Nutzung von Suchmaschinen und erlaubt damit eine bessere Erfolgskontrolle von Werbekampagnen. Google setzt dabei ein Cookie auf Ihrem Computer. Es können dadurch personenbezogene Daten gespeichert und ausgewertet werden, vor allem die Aktivität des Nutzers (Insbesondere welche Seiten besucht worden sind und auf welche Elemente geklickt worden ist), Geräte- und Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem), Daten über die angezeigten Werbeanzeigen (Insbesondere welche Werbeanzeigen dargestellt wurden und ob der Nutzer darauf geklickt hat) und auch Daten von Werbepartnern (Insbesondere pseudonymisierte Nutzer-IDs). Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Onlinepräsenz werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Onlinepräsenz, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

   Im Auftrag des Betreibers dieser Onlinepräsenz wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Onlinepräsenz auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten der Onlinepräsenz zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der Onlinepräsenz und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Betreiber der Onlinepräsenz zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Onlinepräsenz vollumfänglich werden nutzen können.

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Google erhalten Sie hier:

   https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch Google auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten liegt in der gezielten Ansprache einer Zielgruppe, die bereits ein erstes Interesse durch den Seitenbesuch bekundet hat.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Werbedaten in Serverprotokollen werden anonymisiert, indem Google nach eigenen Angaben Teile der IP-Adresse und Cookie-Informationen nach 9 bzw. 18 Monaten löscht.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Onlinepräsenz bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Mit dem nachfolgenden Link können Sie die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google deaktivieren:

   https://adssettings.google.de

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Google finden Sie unter:

   https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Einsatz von Google Maps

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir nutzen den Onlinekartendienst Google Maps der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (Nachfolgend: Google genannt). Wir nutzen das Plugin von Google Maps um geographische Daten visuell darstellen und auf unserer Onlinepräsenz einbetten zu können. Durch die Nutzung von Google Maps auf unserer Onlinepräsenz werden Informationen über die Nutzung unserer Onlinepräsenz, Ihre IP-Adresse und bei der Routenplanfunktion eingegebene Adressen an einen Google-Server übermittelt und dort gespeichert.

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Google erhalten Sie hier:

   https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch Google auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Verwendung des Google Maps-PlugIns dient der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit und einer ansprechenden Darstellung unserer Onlinepräsenz.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Mit dem nachfolgenden Link können Sie die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google deaktivieren:

   https://adssettings.google.de

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Google finden Sie unter:

   https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Einsatz von Wordfence Security

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Unsere Onlinepräsenz nutzt Funktionen der Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA (nachfolgend: Defiant genannt). Wordfence Security sichert unsere Onlinepräsenz und schützt damit Besucher der Onlinepräsenz vor Viren und Malware. Wenn Sie eine Seite mit Plugin besuchen, wird eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Defiant Server hergestellt. Um zu erkennen, ob es sich beim Besucher um einen Mensch oder einen Bot handelt, setzt das PlugIn Cookies. Es können dadurch weitere personenbezogene Daten gespeichert und ausgewertet werden, vor allem die Geräte- und Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem).

   Es besteht die Möglichkeit das Verhalten aus den versendeten Benachrichtigungen auszuwerten (z. B. wie oft eine Seite aufgerufen wird). Zum Zwecke des Schutzes vor Brute-Force- und DDoS-Angriffen oder Kommentar-Spam werden IP-Adressen auf den Wordfence-Servern gespeichert. Als unbedenklich eingestufte IP-Adressen werden auf eine White List gesetzt.

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Defiant erhalten Sie hier:

   https://www.wordfence.com/privacy-policy/

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch Defiant auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Onlinepräsenz nutzt das PlugIn zum Schutz vor Viren und Malware und zur Abwehr von Angriffen durch Computer-Kriminelle.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist, z.B. für Steuer- und Buchhaltungszwecke.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Wordfence Security verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Wordfence Security finden Sie unter:

   https://www.wordfence.com/privacy-policy/

  Einsatz von WPML

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir nutzen WPML der OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (Nachfolgend: WPML genannt). WPML ist ein Mehrsprachen-Plugin für WordPress. Wir nutzen WPML um unsere Onlinepräsenz in verschiedenen Sprachen darstellen zu können. Wenn Sie unsere Onlinepräsenz besuchen wird durch WPML ein Cookie auf Ihrem Endgerät gespeichert um die von Ihnen gewählte Spracheinstellung zu speichern. Es können dadurch personenbezogene Daten gespeichert und ausgewertet werden, vor allem die Aktivität des Nutzers (Insbesondere welche Seiten besucht worden sind und auf welche Elemente geklickt worden ist) sowie Geräte- und Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem).

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch WPML erhalten Sie hier:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch OnTheGoSystems auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung personenbezogener Daten

   Die Nutzung von WPML dient dazu unsere Onlinepräsenz mehrsprachig darstellen zu können.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Ansprache von Besuchern unserer Onlinepräsenz in Ihrer Muttersprache.

  4. Dauer der Speicherung

   WPML speichert Cookies auf Ihrem Endgerät. Informationen zur Speicherdauer der der Cookies finden Sie unter:

   https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-DSGVO-compliance

  5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit

   WPML verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber WPML finden Sie unter:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  Einsatz von Font Awesome

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir nutzen Schriftarten von Font Awesome, einem Dienst der Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (Nachfolgend: Font Awesome genannt). Die Schriftarten werden dabei beim Aufruf der Seite in den Cache des Browsers übertragen, um sie für die optisch verbesserte Darstellung verschiedener Informationen nutzen zu können. Es können dadurch personenbezogene Daten gespeichert, übertragen und ausgewertet werden, vor allem Geräte- und Browserinformationen (Insbesondere die IP-Adresse und das Betriebssystem).

   Falls der Browser Font Awesome nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, wird der Text in einer Standardschrift angezeigt.

   Beim Aufruf der Seite werden beim Besucher keine Cookies

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch Font Awesome erhalten Sie hier:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch Fonticons auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Der Einsatz von Google Webfonts dient einer ansprechenden Darstellung unserer Texte.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Font Awesome verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Font Awesome finden Sie unter:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

  Einsatz von Google Tag Manager

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten>

   Wir nutzen den Google Tag Manager  (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) der Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irland (Nachfolgend: Google genannt). Mit dem Google Tag Manager können Tags der Dienste von Google und von Drittanbietern verwaltet und gebündelt auf einer Onlinepräsenz eingebettet werden. Tags sind kleine Codeelemente auf einer Onlinepräsenz, die unter anderem dazu dienen, Besucherzahlen und -verhalten zu messen, die Auswirkung von Online-Werbung und sozialen Kanälen zu erfassen, Remarketing und die Ausrichtung auf Zielgruppen einzusetzen und Onlinepräsenzen zu testen und zu optimieren. Wenn ein Nutzer die Onlinepräsenz besucht, wird die aktuelle Tag-Konfiguration an den Browser des Nutzers gesendet. Sie enthält Anweisungen, welche Tags ausgelöst werden sollen. Google Tag Manager sorgt für die Auslösung anderer Tags, die ihrerseits unter Umständen Daten erfassen. Informationen hierzu finden Sie in den Passagen zum Einsatz der entsprechenden Dienste in dieser Datenschutzerklärung. Google Tag Manager greift nicht auf diese Daten zu.

   Weitere Informationen zum Google Tag Manager finden Sie unter  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch Google auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten liegt in der gesammelten und klaren Verwaltung sowie einer effizienten Einbindung der Dienste von Drittanbietern.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Werbedaten in Serverprotokollen werden anonymisiert, indem Google nach eigenen Angaben Teile der IP-Adresse und Cookie-Informationen nach 9 bzw. 18 Monaten löscht.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Onlinepräsenz bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   Mit dem nachfolgenden Link können Sie die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch Google deaktivieren:

   https://adssettings.google.de

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber Google finden Sie unter:

   https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Einsatz von NinjaForms

  1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

   Wir verwenden Funktionalitäten des Kontaktformular Plugins NinjaForms der WP Ninjas, LLC, 1809 Keith Street, Cleveland, Tennessee, Vereinigte Staaten (nachfolgend: WP Ninjas genannt) ein.

   Der Nutzer kann durch NinjaForms mit den Besuchern seiner Webseite (und andersherum) kommunizieren).

   Es werden dabei Cookies von WP Ninjas auf Ihrem Endgerät gespeichert.

   Es werden dadurch insbesondere folgende personenbezogene Daten durch WP Ninjas verarbeitet:

   • Geräteinformationen
   • Standortdaten (z.B. IP-Adresse)
   • Vom Webseitenbesucher eingegebene Informationen (Art abhängig vom Ersteller der Webseite)

   Die Daten werden nicht in Drittländer übertragen und lediglich über unsere E-Mailserver geleitet.

   Weitere Informationen zur Verarbeitung der Daten durch WP Ninjas erhalten Sie hier:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

   Zur Gewährleistung von geeigneten Garantien zum Schutz der Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten außerhalb der EU erfolgt die Datenübermittlung an und Datenverarbeitung durch WP Ninjas auf Basis geeigneter Garantien nach Art. 46 ff DSGVO, insbesondere durch den Abschluss von sogenannten Standarddatenschutzklauseln nach Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO.

  2. Zweck der Datenverarbeitung

   Die Verwendung von NinjaForms dient uns der Erstellung und des Bereitstellens von Kontaktformularen.

  3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

   Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer ist grundsätzlich die Einwilligung des Nutzers nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a DSGVO.

  4. Dauer der Speicherung

   Ihre persönlichen Informationen werden solange gespeichert, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke zu erfüllen oder wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist, z.B. für Steuer- und Buchhaltungszwecke. Widerrufen Sie Ihre Einwilligung, so werden entsprechende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht.

  5. Widerrufs- und Beseitigungsmöglichkeit

   Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

   Sie können die Erfassung sowie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch WP Ninjas verhindern, indem Sie die Speicherung von Cookies von Drittanbietern auf Ihrem Computer unterbinden, die „Do Not Track”-Funktion eines unterstützenden Browsers nutzen, die Ausführung von Script-Code in Ihrem Browser deaktivieren oder einen Script-Blocker wie z.B. NoScript  (https://noscript.net/) oder Ghostery (https://www.ghostery.com) in Ihrem Browser installieren.

   Weitere Informationen zu Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten gegenüber WP Ninjas finden Sie unter:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Unterstützung von DataGuard erstellt.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.