Amenzi rutiere din Italia

Amenzile rutiere din Italia reprezintă consecința încălcărilor prevederilor legale, referitoare la utilizarea corespunzătoare a drumurilor, stabilite prin Decretul Legislativ Italian nr. 285 din 30.04.1992(Noul Cod Rutier Italian). UAI a fost contractată în vederea colectării pe cale amiabilă a debitelor rezultate în urma nerespectării obligațiilor de plată impuse prin notificările recepționate anterior trimise de către autoritățile competente din Italia.

Cum plătesc amenda?

Pentru mai multe informații referitoare la plata suprataxei, vă rugăm să vizitați secțiunea metode de plată.

Pot plăti în rate?

În cazul în care nu aveți posibilitatea de a achita debitul solicitat într-o singură tranșă vă oferim posibilitatea de a achita debitul în rate. Ratele nu conțin dobânzi sau alte tipuri de costuri. Daca sunteți interesați de această modalitate de plată, puteți să ne contactați la nr. tel.: +40 376 44 80 60, iar unul dintre colegii noștri vă vor oferi toate informațiile necesare referitoare la această modalitate de plată.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că instituțiile care ne-au contractat își rezervă dreptul de a stabili termenele și condițiile pentru acordarea posibilității de plată în rate în conformitate cu legea.

Am plătit deja amenda

În primul rând trebuie să vă asigurați că scrisorile pe care le primiți nu fac referire la un alt dosar. Puteți compara scrisorile ținând cont de numerele de referință, fotografii, momentul controlului, locația, valoarea debitului. Dacă observați diferențe între aceste documente, cel mai probabil aveți mai multe dosare în sistemul nostru despre care ați fost notificat. În această situație vă recomandăm să ne contactați cât mai repede și să vă asigurați că achitați debitul înainte de majorare.

O altă posibilitate este că în momentul în care ați efectuat plata, nu ați specificat la detalii plată nici o informație specifică dosarului și astfel nu putem atribui plata către un caz particular. Daca aceasta este situația este necesar să treimiteți dovada plății. După, Departamentul Contabil va încerca să identifice plata și să o atribuie dosarului dvs.

Am plătit amenda imediat ce am primit notificarea de plată trimisă de către Autoritatea Italiană. De ce am primi o scrisoare de la UAI?

Există posibilitatea ca la momentul efectuării transferului bancar nu ați menționat la detalii plată informații referitoare la dosarul/dosarele dvs., iar autoritatea competentă nu a putut aloca plata către un caz particular. Astfel, statutul plăți a rămas ca plată neidentificată.

Soluționarea acestui tip de situație constă în trimiterea documentului doveditor al efectuării plății. După ce ne veți trimite acest document, vom înainta dosarul dvs. către autoritatea competentă în vederea efectuării unor investigații amănunțite.

Întrebări frecvente cazuri din Italia

Dreptul la apel trebuie manifestat în termen de 60 de zile, calculat de la data primirii primei scrisori trimise de către autoritățile italiene. Din moment ce nu ați utilizat acest drept în termenul legal și în conformitate cu condițiile procedurale menționate în scrisoarea inițială trimisă de către autorități, contestațiile ulterioare vor fi declarate inadmisibile.

În conformitate cu Art. 196 din Codul Rutier Italian, pentru încălcările sancționabile prin amendă administrativă pecuniară, proprietarul vehiculului sau al remorcii, sau în locul său un cumpărător, utilizator prin contract de închiriere sau leasing este solidar cu contravenientul pentru achitarea debitului solicitat, cu excepția cazului în care se dovedește că vehiculul a fost utilizat împotriva voinței acestuia. Mai mult decât atât, subiectul amenzii a avut posibilitatea de a indica șoferul/utilizatorul în termenul legal după primirea primei notificări de plată trimisă de către Autoritățile Italiene.

Informațiile oficiale referitoare la proprietarul vehiculului la momentul controlului, ne sunt comunicate de către instituțiile competente din statul în care a fost înmatriculat autovehiculul. Dacă considerați ca la acel moment nu mai erați proprietarul de drept al vehiculului, este necesar să ne transmiteți copiile documentelor oficiale care atestă transferul de proprietate(ex. contractul de vânzare cumpărare, certificatul de radiere fiscală – sub formă de ștampile aplicate pe contractul de vânzare-cumpărare – și procesul verbal pentru scoaterea din evidență a unui mijloc de transport emis de către autoritățile competente).

În conformitate cu legea, autoritățile competente au la dispoziție 360 de zile pentru a notifica deținătorii vehiculelor cu nr. de înmatriculare străine care au încălcat normele de circulație rutiere din Italia. Acest termen este calculat de la data săvârșirii infracțiunii, sau de la data identificării deținătorului vehiculului cu nr. de înmatriculare din străinătate sau de la data la care compania de închirieri sau leasing comunică datele personale referitoare la utilizatorul de la momentul controlului.

În acest caz este necesar să ne trimiteți raportul oficial al Poliției care atestă faptul că le-ați adus la cunoștință acest incident. După, vom înainta documentele autorităților competente în vederea pentru investigații amănunțite.

În această situație este necesar să ne trimiteți o copie a certificatului de înmatriculare și o copie a raportului oficial al Poliției care atestă faptul că le-ați adus la cunoștință acest incident. După, vom înainta documentele autorităților competente în vederea pentru investigații amănunțite.

Termenul la care fapta se prescrie este de 5 ani, calculat de la momentul constatării contravenției. Dacă sesizați faptul că fapta a avut loc la mai bine de 5 ani de la momentul la care v-am trimis scrisoarea va rugăm să ne semnalați acest fapt. Dacă vom confirma această constatare, vom înainta dosarul autorităților în vederea închiderii dosarului.

Cuantumul amenzii este determinat de valoarea sancțiunii stabilită pentru fiecare încălcare a normelor de circulație din Codul Rutier Italian. În cazul neconformării la obligația de plată în termenul legal de 60 de zile solicitată în scrisoarea inițială trimisă de către Autoritățile din Italia, suma se majorează. Dacă în continuare nu se dă curs solicitărilor, după expirarea termenului de 60 de zile, Autoritățile pot adăuga costuri suplimentare care reprezintă taxe legale și costuri de externalizare a serviciului de recuperare către companii de recuperări creanțe. Debitele solicitate în scrisorile trimise de către UAI sunt stabilite după criterii legale de către clientul nostru și nu conține costuri adiționale impuse de către compania noastră.

UAI a fost contractată strict în vederea îndeplinirii formalităților procedurale de recuperare pe cale amiabilă a debitelor(non-judiciare). Cu toate acestea, clientul nostru are autoritatea legală de a demara astfel de proceduri judiciare în vederea recuperării debitelor, în cazul în care, prin procedura amiabilă nu se ajunge la o soluționare a dosarului. Aceste proceduri pot genera costuri suplimentare pentru dvs.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.