Włoskie wykroczenia drogowe

Włoskie należności dotyczące pojazdów stanowią konsekwencję naruszenia przepisów ruchu drogowego ustanowionych we włoskim dekrecie ustawodawczym nr 285 z dnia 30.04.1992 r. (Nowy kodeks drogowy). UAI zostało zobowiązane do polubownej  windykacji tych należności w wyniku nieprzestrzegania przez Państwa obowiązków prawnych nałożonych w powiadomieniach o płatnościach otrzymanych wcześniej od władz włoskich.

Jak mogę uiścić opłatę?

Informacje na temat płatności znajdują się w sekcji Metody płatności

Czy mogę zapłacić w ratach?

W przypadku, gdy nie jesteś w stanie zapłacić całej kwoty od razu, masz możliwość spłaty pozostałej kwoty w ratach. Raty są wolne od odsetek i innych prowizji. Jeśli jesteś zainteresowany tą formą płatności, napisz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego przed upływem terminu płatności podanego w naszym liście.  Operator odpowie na Twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasz Zleceniodawca zastrzegł sobie prawo do ustalania warunków i terminów płatności ratalnej zgodnie z obowiązującym prawem.

Już zapłaciłem mandat

Najpierw musisz upewnić się, że otrzymane listy nie są związane z inną sprawą. Możesz porównać listy biorąc pod uwagę numery referencyjne UAI, zdjęcia, moment kontroli, lokalizację, ilość itp. Jeśli zauważysz różnice między tymi dokumentami, najprawdopodobniej masz więcej otwartych spraw w naszym systemie. W takiej sytuacji zalecamy jak najszybsze skontaktowanie się z nami i upewnienie się, że dokonasz płatności przed upływem terminu.

Inną możliwością jest to, że dokonałeś płatności, ale nie podałeś żadnych informacji w szczegółach płatności, więc nie możemy przypisać Twojej płatności do konkretnego przypadku. W takiej sytuacji musisz dostarczyć nam dowód wpłaty. Następnie nasz dział księgowości spróbuje zidentyfikować płatność i zaksięgować ją w Twojej sprawie.

Zapłaciłem grzywnę zaraz po otrzymaniu powiadomienia o płatności od władz włoskich.
Dlaczego dostałem list od UAI?

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w momencie wykonywania przelewu nie podałeś w szczegółach płatności informacji związanych z Twoją sprawą, więc władze włoskie nie mogły przypisać płatności do konkretnego przypadku. Tym samym status płatności pozostał niezidentyfikowany.

W takim przypadku prześlij nam dowód wpłaty, a my skontaktujemy się z właściwym organem w celu dalszej analizy.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo do odwołania przysługuje w ciągu 60 dni od otrzymania pierwszego powiadomienia wysłanego przez władze włoskie. Ponieważ nie skorzystałeś z prawa do odwołania w przewidzianym prawem terminie i na warunkach określonych w piśmie wstępnym, wszelkie dalsze skargi zostaną uznane za nieuzasadnione.

Zgodnie z art. 196 z włoskiego kodeksu ruchu drogowego za naruszenia zagrożone karą pieniężną administracyjną, właściciel pojazdu lub przyczepy, w przypadku zespołu pojazdów (pojazd ciągnący z przyczepą) lub w jego miejsce nieopłacający najemca, Nabywca lub użytkownik leasingu finansowego odpowiada solidarnie ze sprawcą za zapłatę należnej mu kwoty, chyba że udowodni, że pojazd został zabrany wbrew jego woli. Poza tym miałeś możliwość wskazania kierowcy w przewidzianym prawem terminie po otrzymaniu pierwszego powiadomienia wysłanego przez władze włoskie.

Zgodnie z włoskim kodeksem drogowym policja ma 360 dni od daty naruszenia prawa lub od identyfikacji posiadacza pojazdu na powiadomienie cudzoziemców o mandatach. W przypadku wynajmowanych pojazdów okres 360 dni liczony jest od dnia otrzymania danych osobowych przesłanych przez wypożyczalnię samochodową.

Musisz przesłać nam kopię oficjalnego raportu policyjnego o zdarzeniu. Następnie przekażemy dokumentację właściwemu organowi do dalszej analizy.

W takiej sytuacji należy przesłać nam kopię dowodu rejestracyjnego samochodu oraz oficjalny raport policyjny o zdarzeniu. Następnie przekażemy dokumentację właściwemu organowi do dalszego rozpatrzenia.

Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od dnia ustalenia naruszenia. Jeśli zauważysz przedawnienie wykroczenia, poinformuj nas o tym. Jeśli potwierdzimy przedawnienie wykroczenia, przekażemy sprawę do właściwego organu w celu jej zamknięcia.

Z UAI została zawarta umowa w celu ścisłego dopełnienia formalności związanych z pozasądową windykacją należności. Mimo to, jeśli wymagania dotyczące płatności nie zostaną spełnione, nasz zleceniodawca ma prawo do wszczęcia takich procedur, które mogą generować dodatkowe koszta prawne.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.