Przydatna informacja

  • Na Węgrzech z dróg płatnych można korzystać tylko z ważnym zezwoleniem. Co do zasady, zezwolenie musi być zakupione od momentu rozpoczęcia korzystania z drogi płatnej. W przeciwnym razie mają Państwo 60 minut od rozpoczęcia korzystania z drogi na zakup zezwolenia.
  • Z zezwolenia można korzystać w okresie jego ważności.
  • Dla zachowania ważności zezwolenia należy poprawnie wpisać numer rejestracyjny, kod kraju pojazdu oraz kategorię. Aby uniknąć nieuprawnionego korzystania z dróg, należy sprawdzić, czy numer rejestracyjny, kod kraju i kategoria są prawidłowo wpisane w zezwoleniu.
  • W przypadku zakupu elektronicznego zalecamy, aby przed rozpoczęciem korzystania z drogi poczekać na wiadomość z potwierdzeniem zarejestrowania zezwolenia.
  • Potwierdzenie należy przechowywać przez dwa lata po upływie jego terminu ważności.

Dowiedz się więcej przydatnych informacji związanych z warunkami użytkowania

Kup węgierską e-winietę online!

Jeśli chcą Państwo wjechać na teren Węgier i skorzystać z płatnej drogi, najprostszym sposobem jest zakup zezwolenia przez internet. Mogą to Państwo zrobić między innymi za pośrednictwem strony internetowej naszego Zleceniodawcy, Nemzeti Ùtdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Zakup online

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.