Poufność

Warunki korzystania

Strona internetowa www.uai.group jest własnością Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że wszystkie treści wyświetlane na tej stronie reprezentują własność intelektualną UAI. Przez treść rozumiemy wszystkie elementy wizualne, takie jak tekst, logo, elementy marki, pliki wideo i audio, elementy programistyczne (kodowanie, bazy danych, oprogramowanie). Wykorzystanie tych treści poza ich celem jako platformy informacyjnej, takie jak kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przechowywanie itp., bez naszej wyraźnej pisemnej zgody, stanowi naruszenie praw własności intelektualnej. Może to podlegać karze zgodnie z krajowym i międzynarodowym prawem i traktatami, które regulują prawa własności intelektualnej.

Zdjęcia wyświetlane na naszej stronie zostały legalnie pozyskane ze źródeł zewnętrznych, takich jak www.pexels.com i https://unsplash.com/ i reprezentują ich własność intelektualną. Zgodnie z ich regulaminem, zdjęcia wyświetlane na ich platformach mogą być wykorzystywane do celów prywatnych i komercyjnych bez zgody ich firm lub fotografów. Aby dowiedzieć się więcej o warunkach korzystania z tego rodzaju treści, kliknij w poniższe linki:

https://unsplash.com/license
https://www.pexels.com/photo-license/

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania i usuwania zawartości tej strony internetowej, jeśli uznamy to za stosowne dla prowadzonej przez nas działalności.

Ta strona służy wyłącznie do celów informacyjnych. Procedury regulujące naszą działalność lub inne szczególne procedury prawne opisane w treści tej witryny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Nie zawsze jesteśmy w stanie dostosować zawartość strony internetowej do zmian legislacyjnych. Dlatego nie odpowiadamy za aktualność informacji przedstawionych w serwisie. Treść tej strony internetowej ma na celu przedstawienie niektórych procedur i nie ma zastosowania w całości do konkretnego przypadku. W związku z tym nie można powoływać się na informacje prezentowane na tej platformie informacyjnej i nie mogą one wywoływać skutków prawnych w konkretnej sprawie. Zalecamy, aby użytkownicy brali pod uwagę tylko informacje przedstawione w listach otrzymanych od UAI lub otrzymane za pośrednictwem innych środków kontaktu z nami, takich jak e-mail, czat lub SMS.

Biorąc pod uwagę informacyjny charakter tej witryny i argumenty wymienione powyżej, UAI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom tego serwisu.

Usługi, procedury lub metodologia przedstawione na tej stronie nie stanowią oferty cenowej za świadczenie usług.

Ta strona internetowa zawiera odnośniki do zewnętrznych linków, które mogą ułatwić proces informacji o naszej działalności. Jednak UAI nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem tych linków ani za funkcjonalność tych witryn.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu użytkownikom tej strony, którzy nie przestrzegają warunków jej użytkowania. Wszelkie celowe szkody w funkcjonalności lub zawartości tej strony mogą być karane zgodnie z obowiązującym prawem.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych, modułów bezpieczeństwa i plików cookie można znaleźć w sekcji Polityka prywatności i Plików cookie section.

Użytkownicy mają prawo nie zgadzać się z naszymi warunkami korzystania z tej witryny. W takim przypadku z szacunkiem zalecamy zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej.

Prawa i obowiązki użytkowników tej strony internetowej oraz wspomnianej tutaj Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh podlegają prawu niemieckiemu. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące naszych warunków, skontaktuj się z nami.

Prywatność

W Grupie UAI bardzo zależy nam na poszanowaniu prywatności naszych klientów. Najnowocześniejsza technologia, którą dysponujemy, pozwala nam zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa danych. Wszystkie nasze procesy i procedury zostały opracowane w celu zapewnienia zgodności z polityką RODO narzuconą przez ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/679 i krajowe przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych, certyfikowane przez TÜV geprüftes Inkasso v4.0 ISO 27001 ID TK43828 przez TÜV Saara (więcej informacji na temat naszych certyfikatów można znaleźć w sekcji Certyfikaty i stowarzyszenia). Działalność każdej spółki w ramach Grupy UAI jest ustandaryzowana zgodnie z dobrymi praktykami narzuconymi przez prawo.

Informacje o ochronie danych osobowych i dane kontaktowe Administratora
 • Cieszymy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o postępowaniu z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować.
 • Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest Ungarische Autobahn Inkasso GmbH, Schellenbruckplatz 49, 84307 Eggenfelden, Deutschland, tel .: +498721506970, faks: +4987215069760, e-mail : info@autobahninkasso.de. Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych dla tej strony internetowej. Można się z nim skontaktować używając podanego adresu mailowego:
 • „Peter Ababei, datenschutz@autobahninkasso.de”
 • Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora). Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków https: // i symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Gromadzenie danych podczas odwiedzania naszej witryny internetowej

Podczas korzystania z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie zarejestrujesz się lub w inny sposób nie przekażesz nam informacji, zbieramy tylko dane, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer (tak zwane „pliki dziennika serwera”). Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne, abyśmy mogli wyświetlić Ci witrynę:

 • Nasza odwiedzana strona internetowa
 • Data i godzina w momencie dostępu
 • Ilość przesłanych danych w bajtach
 • Źródło/odniesienie, z którego dotarłeś na stronę
 • Używana przeglądarka
 • Używany system operacyjny
 • Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie będą przekazywane ani wykorzystywane w żaden inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

PLIKI COOKIES

Aby uatrakcyjnić Twoją wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na Twoim terminalu i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, zbierają i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresów IP zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane również przez ustawione przez nas pojedyncze pliki cookie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO w celu wykonania umowy lub zgodnie z art. 6 ust.1 punkt f RODO w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na jak najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznym dla klienta i efektywnym zaprojektowaniu odwiedzin strony.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla Ciebie. W tym celu podczas odwiedzania naszej witryny na Twoim dysku twardym są również przechowywane pliki cookie firm partnerskich (pliki cookie stron trzecich). O stosowaniu takich plików cookie oraz zakresie informacji zbieranych w każdym przypadku zostaniesz poinformowany indywidualnie i oddzielnie w kolejnych punktach.

Pamiętaj, że możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i możesz samodzielnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Znajdziesz je dla odpowiednich przeglądarek pod następującymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Należy pamiętać, że funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona, jeśli pliki cookie nie są akceptowane.

Kontakt

W kontekście kontaktu z nami (np. przez formularz kontaktowy lub e-mail) zbierane są dane osobowe. Jakie dane są gromadzone w przypadku formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu . Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO. Jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 punkt b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego zapytania; ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione, pod warunkiem, że nie ma przeciwnego prawnego obowiązku przechowywania.

KORZYSTANIE Z CZATU NA ŻYWO

Userlike (Userlike UG (haftungsbeschränkt))

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię Userlike UG (ograniczona odpowiedzialność), Deisterweg 7, 51109 Köln, (www.userlike.com) w celu gromadzenia i przechowywania anonimowych danych w celu analizy sieci i obsługi systemu czatu na żywo w celu odpowiadania na zapytania/wsparcie na żywo. Te anonimowe dane mogą być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego. Umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Jeżeli zebrane w ten sposób informacje dotyczą danych osobowych, są one przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 punkt f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze klienta oraz analizie statystycznej zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych.

Dane zgromadzone za pomocą technologii Userlike nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu bez odrębnej zgody osoby, której te dane dotyczą. Aby uniknąć przechowywania plików cookie Userlike, możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie nie mogły być w przyszłości przechowywane na Twoim komputerze lub te, które już zostały zapisane, zostały usunięte. Jeśli jednak dezaktywujesz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do pełnego zakresu funkcji tej witryny. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu i przechowywaniu danych w celu utworzenia pseudonimizowanego profilu użytkownika ze skutkiem na przyszłość, przesyłając nam swój sprzeciw pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w stopce.

Narzędzia i inne
Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google Maps (AP’I) firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map (krajów) w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Skorzystanie z tej usługi pokaże Ci naszą lokalizację i ułatwi Ci znalezienie nas.

Gdy wchodzisz na podstrony zawierające mapę Google Maps, informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej (takie jak Twój adres IP) są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach. Podczas korzystania z Google Maps dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje informacje będą bezpośrednio powiązane z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google zapisuje Twoje dane (nawet dla niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i je ocenia. Taka ocena odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 punkt f RODO, na podstawie uzasadnionych interesów Google w zakresie umieszczania spersonalizowanych reklam, badań rynkowych i/lub dostosowanych do potrzeb projektowania strony internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników. Jeśli chcesz to zrobić, musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przyszłe przekazywanie Twoich danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, możesz całkowicie dezaktywować serwis internetowy Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie można korzystać z Google Maps ani z wyświetlania mapy na tej stronie internetowej.

Warunki użytkowania Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/terms?hl=en.
Dodatkowe warunki użytkowania można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/en-US_US/help/terms_maps.html.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć w witrynie Google („Polityka prywatności Google”) pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Czcionki internetowe Google

Ta witryna korzysta z czcionek internetowych dostarczonych przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”) w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Aby to zrobić, używana przeglądarka musi mieć połączenie z serwerami Google. Podczas korzystania z Google Maps dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA. W ten sposób Google zostanie poinformowany, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Twojego adresu IP. Czcionki internetowe Google są używane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ich używanie leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust.1 punkt f RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer używa domyślnej czcionki.

Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Prawo dostępu do danych osobowych

Obowiązujące prawo o ochronie danych przyznaje osobom, których te dane dotyczą, następujące kompleksowe prawa (prawo do informacji i interwencji) w stosunku do administratora danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, zgodnie z art. 15 RODO: masz prawo do otrzymania następujących informacji: przetwarzane przez nas dane osobowe; cele przetwarzania; kategorie przetwarzanych danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle; istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje o stosowanej logice, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą; odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego.
 • Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Masz prawo do żądania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania Twoich nieprawidłowych danych osobowych i/lub prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przechowywane.
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO: Masz prawo żądać od administratora usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli warunki z art. 17 ust.2 RODO są spełnione. Jednak prawo to nie będzie miało zastosowania do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO: Masz prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych z następujących powodów: O ile poprawność kwestionowanych przez Ciebie danych osobowych zostanie zweryfikowana. Jeśli sprzeciwiasz się usunięciu Twoich danych osobowych z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania i zamiast tego zażądasz ograniczenia ich wykorzystywania. Jeżeli potrzebujesz danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, gdy nie będziemy już ich potrzebować do celów przetwarzania. Jeżeli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą do czasu sprawdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne w stosunku do Twoich podstaw.
 • Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO: Jeżeli dochodzili Państwo wobec administratora prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jest on zobowiązany do poinformowania każdego odbiorcy, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych albo o ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazuje się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Masz prawo być informowanym o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: Masz prawo do otrzymania dotyczących Ciebie danych osobowych, których nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub prośby o przesłanie tych danych do innego administratora, o ile jest to możliwe technicznie.
 • Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 ust.3 RODO: Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy dane, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania danych bez zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo do złożenia reklamacji zgodnie z art. 77 RODO: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

PRAWO SPRZECIWU

NAWET JEŚLI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE NASZEGO UPRZEDNIO UZASADNIONEGO INTERESU, MASZ PRAWO W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZETWARZANIU ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ W DOWOLNYM MOMENCIE NA PODSTAWIE TWOJEJ OSOBISTEJ SYTUACJI.

JEŚLI KORZYSTASZ Z PRAWA DO ODWOŁANIA, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W SPRAWIE. JEDNAK ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY WAŻNE I PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNE WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ LUB PODSTAWY DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.

JEŻELI PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE SĄ WYKORZYSTANE W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. MOŻESZ WYRAZIĆ SPRZECIW, JAK OPISANO POWYŻEJ.

JEŚLI KORZYSTASZ Z PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

Czas Przechowywania Danych Osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. okresy handlowe i podatkowe). Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, o ile nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy i/lub nie ma już uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym przechowywaniu.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner