Wezwanie do zapłaty

W naszym wezwaniu do zapłaty znajdziesz szczegółowe informacje o zadłużeniu i procedurach, które można zastosować w różnych przypadkach. Nasz dział obsługi klienta jest dostępny w celu uzyskania dodatkowych informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą w godzinach pracy działu obsługi klienta. Prosimy o kontakt z nami pod dowolnym numerem kontaktowym w terminie płatności, abyśmy mogli znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie w celu spłaty zadłużenia.

Dlaczego otrzymałem wezwanie do zapłaty?

Mogą Państwo otrzymać od naszej firmy wezwanie do zapłaty w następujących przypadkach:
• korzystałeś z odcinka drogi płatnej bez ważnego zezwolenia, lub
• naruszyłeś zasady płatnego parkowania.

W związku z tym są Państwo zobowiązani do uiszczenia dodatkowych opłat na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umownych.

Na podstawie otrzymanego od posiadaczy wierzytelności dopłatowych pełnomocnictwa i upoważnienia nasza firma jest uprawniona do egzekwowania należności od właścicieli i użytkowników pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w kilku krajach Unii Europejskiej oraz w innych krajach i w tych ramach do uzyskania danych pojazdu mechanicznego i jego użytkownika z urzędowej ewidencji pojazdów. We wszystkich przypadkach dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony danych, zgodnie z przepisami RODO.

Nasza polityka ochrony danych jest dostępna pod następującym linkiem: Polityka prywatności.

Należy pamiętać, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i niekoniecznie odnoszą się konkretnie do Państwa sprawy. Podane tu ogólne informacje nie zastępują profesjonalnej porady w Państwa sprawie. Aby uzyskać dokładne informacje na temat swojej sprawy, prosimy o dokładne przeczytanie naszego wezwania lub skontaktowanie się z naszym Biurem Obsługi Klienta przed upływem terminu płatności.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.