Opłata za parking

Dopłata za parkowanie obowiązuje, jeśli nie kupiłeś biletu parkingowego na płatnym parkingu, bilet parkingowy stracił ważność lub niewłaściwie umieściłeś go za przednią szybą pojazdu.

Informacje dotyczące płatności

Aby uzyskać informacje o tym, jak spłacić swoją należność, odwiedź sekcję Metody płatności.

Zapłaciłem już za dopłatę

Zapłaciłem już dopłatę za parkowanie po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty. Dlaczego otrzymuję nowe wezwania z UAI?

Jeśli zaparkowałeś na płatnym miejscu parkingowym więcej niż jeden raz bez ważnego biletu parkingowego, zostaniesz obciążony dodatkową opłatą parkingową więcej niż jeden raz. Prosimy o sprawdzenie treści wezwań do zapłaty, w szczególności daty kontroli, miejsca i numery dokumentów. Sprawy zarejestrowane pod różnymi numerami dokumentów należą do różnych dat kontroli.

Prosimy również o sprawdzenie szczegółów płatności, poprawności numeru rachunku bankowego odbiorcy oraz czy numer dokumentu i numer rejestracyjny pojazdu zostały prawidłowo wskazane w kolumnie wezwania. Prześlij do naszego Biura Obsługi Klienta do wglądu potwierdzenie banku potwierdzające płatność.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie nasze wezwania do zapłaty zawierają zdjęcie potwierdzające, że wezwanie do uiszczenia dopłat wystawiony przez inspektora został umieszczony na przedniej szybie pojazdu.

Przez korzystanie z płatnego parkowania powstaje stosunek cywilnoprawny. Dopłata nałożona z tytułu niezapłacenia opłaty jest pozwem cywilnym. Na podstawie obowiązujących przepisów użytkownik pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, do której nie jest wymagane podanie imienia i nazwiska użytkownika pojazdu.

W momencie kontroli otrzymujemy oficjalne dane o użytkowniku pojazdu od organu rejestrującego, w którym pojazd został zarejestrowany. Jeśli w momencie kontroli nie byłeś już użytkownikiem pojazdu, prześlij nam do wglądu kopię oficjalnych dokumentów potwierdzających zmianę właściciela (np. umowa sprzedaży, formularz rejestracyjny pojazdu).

Jeśli kwotę dopłaty wpłaciłeś bezpośrednio do organu wydającego przed otrzymaniem naszego listu, prześlij nam dowód wpłaty w celu rozpatrzenia sprawy.

Jeśli po otrzymaniu naszego wezwania do zapłaty uiściłeś dopłatę bezpośrednio na rzecz organu wydającego, musisz uiścić opłatę administracyjną za potwierdzenie dopłaty, która obejmuje koszty identyfikacji użytkownika pojazdu, przetwarzania danych i usług pocztowych.

Prosimy o przesłanie raportu policyjnego dotyczącego kradzieży w celu rozpoznania sptrawy.

Organy wydające

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.