Opłata za parking

Dopłata za parkowanie obowiązuje, jeśli nie kupiłeś biletu parkingowego na płatnym parkingu, bilet parkingowy stracił ważność lub niewłaściwie umieściłeś go za przednią szybą pojazdu.

Informacje dotyczące płatności

Aby uzyskać informacje o tym, jak spłacić swoją należność, odwiedź sekcję Metody płatności.

Zapłaciłem już za dopłatę

Zapłaciłem już dopłatę za parkowanie po otrzymaniu pierwszego wezwania do zapłaty. Dlaczego otrzymuję nowe wezwania z UAI?

Jeśli zaparkowałeś na płatnym miejscu parkingowym więcej niż jeden raz bez ważnego biletu parkingowego, zostaniesz obciążony dodatkową opłatą parkingową więcej niż jeden raz. Prosimy o sprawdzenie treści wezwań do zapłaty, w szczególności daty kontroli, miejsca i numery dokumentów. Sprawy zarejestrowane pod różnymi numerami dokumentów należą do różnych dat kontroli.

Prosimy również o sprawdzenie szczegółów płatności, poprawności numeru rachunku bankowego odbiorcy oraz czy numer dokumentu i numer rejestracyjny pojazdu zostały prawidłowo wskazane w kolumnie wezwania. Prześlij do naszego Biura Obsługi Klienta do wglądu potwierdzenie banku potwierdzające płatność.

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie nasze wezwania do zapłaty zawierają zdjęcie potwierdzające, że wezwanie do uiszczenia dopłat wystawiony przez inspektora został umieszczony na przedniej szybie pojazdu.

Przez korzystanie z płatnego parkowania powstaje stosunek cywilnoprawny. Dopłata nałożona z tytułu niezapłacenia opłaty jest pozwem cywilnym. Na podstawie obowiązujących przepisów użytkownik pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej, do której nie jest wymagane podanie imienia i nazwiska użytkownika pojazdu.

W momencie kontroli otrzymujemy oficjalne dane o użytkowniku pojazdu od organu rejestrującego, w którym pojazd został zarejestrowany. Jeśli w momencie kontroli nie byłeś już użytkownikiem pojazdu, prześlij nam do wglądu kopię oficjalnych dokumentów potwierdzających zmianę właściciela (np. umowa sprzedaży, formularz rejestracyjny pojazdu).

Jeśli kwotę dopłaty wpłaciłeś bezpośrednio do organu wydającego przed otrzymaniem naszego listu, prześlij nam dowód wpłaty w celu rozpatrzenia sprawy.

Jeśli po otrzymaniu naszego wezwania do zapłaty uiściłeś dopłatę bezpośrednio na rzecz organu wydającego, musisz uiścić opłatę administracyjną za potwierdzenie dopłaty, która obejmuje koszty identyfikacji użytkownika pojazdu, przetwarzania danych i usług pocztowych.

Prosimy o przesłanie raportu policyjnego dotyczącego kradzieży w celu rozpoznania sptrawy.

Organy wydające

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner