Historia i profil firmy UAI

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH jest członkiem grupy Lobmayer, która prowadzi działalność w zakresie windykacji należności w odniesieniu do kilku państw członkowskich UE i innych krajów.

Nasza spółka została założona w 2011 roku przez Ferenca Lobmayera, który podczas swoich podróży zorientował się, że transgraniczne dochodzenie roszczeń wynikających z nieuprawnionego korzystania z dróg jest w wielu przypadkach trudne ze względu na złożoność zadania. Aby to wyeliminować, założył spółkę specjalizującą się w egzekwowaniu roszczeń transgranicznych, której zakres został następnie rozszerzony o egzekwowanie roszczeń parkingowych.

Pierwotnym celem było opracowanie systemu, który promowałby transgraniczną współpracę instytucjonalną, a także poprawiałby interakcje pomiędzy poszczególnymi instytucjami a klientami zagranicznymi, przy pomocy wielojęzycznej obsługi klienta, kompetentnego, dobrze wyszkolonego personelu i przyjaznego podejścia do użytkownika.

Model został z powodzeniem wprowadzony do pierwszego klienta naszej spółki, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., najpierw w Niemczech, potem w kilku krajach europejskich, a także w innych krajach. Następnie z powodzeniem zastosowaliśmy ten model biznesowy u kolejnych klientów. Jesteśmy dumni, że Ungarische Autobahn Inkasso GmbH, jako członek Grupy Lobmayer, z powodzeniem prowadzi działalność w kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach.

Nasza misja

Od początku istnienia nasza firma dążyła do zapewnienia właściwego połączenia między rynkiem zachodnio- i wschodnioeuropejskim, korzystając z wypracowanej przez siebie metody rozwiązywania problemów związanych z różnicami w systemach prawnych, zwyczajami, językiem i różnicami kulturowymi.

Naszym celem jest przyczynienie się swoim wysiłkiem, pomocą i odpowiedzialnością do poprawy świadomości użytkowników dróg płatnych, tak aby posiadali oni odpowiednią wiedzę na temat zasad korzystania z dróg i uniknęli w przyszłości przykrych konsekwencji łamania przepisów.

Nasze wartości

Nasza spółka tworzy wartość dla naszych klientów poprzez funkcjonowanie modelu biznesowego zaprojektowanego tak, aby kompensować różnice w systemach prawnych i zwyczajach pomiędzy krajami. Od ponad 10 lat jako jedna z nielicznych firm dysponujemy przyjaznym dla Klienta, funkcjonalnym i wydajnym systemem w zakresie transgranicznego zarządzania wierzytelnościami.

Naszymi podstawowymi wartościami są zasady innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, wzajemnego szacunku i fachowości, które uwzględniamy w naszych relacjach z klientami, a także z naszymi współpracownikami, oprócz spełniania wymogów prawnych.

Staramy się utrzymywać przejrzyste relacje z naszymi klientami. Dzięki naszemu ciągłemu rozwojowi technicznemu jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie przesyłać informacje, co pozwala na pełną przejrzystość przepływów pieniężnych i innych informacji.

Oprócz naszych klientów, ważne jest dla nas również nawiązanie dobrych relacji z naszymi odbiorcami. Uważamy, że różnice w przepisach w każdym kraju również powodują trudności dla naszych klientów, w wyniku czego mogą oni być w niekorzystnej sytuacji nawet wbrew swojej woli. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom wszelkie możliwości prawne przy prowadzeniu ich sprawy. Nasi wysoko wyszkoleni operatorzy pomagają klientom w preferowanym przez nich języku, korzystając z nowoczesnych narzędzi technologii komunikacyjnej. Dla usprawnienia procedury udostępniamy elektroniczny formularz administracyjny, który usprawniamy poprzez udostępnienie formularzy, aktów prawnych, przydatnych linków i innych informacji.

Kariera

W UAI stale powiększamy nasz zespół. Jeśli jesteś osobą dynamiczną, zorientowaną na szukanie rozwiązań i osiąganie wyników, możesz być idealnym kandydatem na stanowisko w naszej organizacji. Sprawdź nasze aktualnie otwarte pozycje poniżej, aby sprawdzić, czy któraś z nich jest dla Ciebie odpowiednia. Czekamy na Ciebie!

Certyfikaty

Zatwierdzona firma windykacyjna – TUV

Po raz czwarty z rzędu Ungarische Autobahn Inkasso GmbH otrzymała certyfikat „Approved Inkasso” od Tüv-Saarland

Rzetelna firma windykacyjna

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH jest członkiem Bundesverband für Inkasso und Forderungsmanagement e.V. (Federalne Stowarzyszenie Windykacji i Zarządzania Należnościami)

Doskonała firma windykacyjna

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Firm Windykacyjnych „VGIS” w Szwajcarii.

Zarządzanie ryzykiem

SCHUFA jest naszym partnerem w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.