Napisz do nas e-mail

Jeśli otrzymali Państwo od nas list i nadal chcą uzyskać więcej informacji dotyczących sprawy, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail za pomocą poniższego formularza. Jeden z naszych operatorów odpowie na wiadomość w krótkim czasie.

Zgodnie z aktualną polityką RODO możemy udzielać informacji związanych z daną sprawą tylko osobie, do której adresowaliśmy nasz list. W przypadku, gdy nie jesteś właścicielem pojazdu, będziesz musiał dostarczyć nam pełnomocnictwo podpisane przez osobę, do której adresowaliśmy wezwanie do zapłaty, które upoważnia Cię do prowadzenia sprawy w jej imieniu. Prosimy o skorzystanie z obszaru przesyłania, aby załączyć wszelkie dokumenty związane ze sprawą.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.