Historia i profil firmy UAI

UAI składa się z grupy firm windykacyjnych z kilku krajów Unii Europejskiej. Została założona w 2011 roku przez pana Ferenca Lobmayera z powodu zamiłowania do pojazdów i podróży po Europie, które wskazały potrzebę innego podejścia w sposobie windykacji należności przez podmioty publiczne za granicą od podmiotów związanych z wykroczeniami drogowymi, ponieważ sam również  doświadczył  kar i mandatów.

Zrozumiał, zwłaszcza w odniesieniu do Europy Zachodniej i Wschodniej, że pomimo wszelkich wysiłków UE zmierzających do harmonizacji krajowych standardów i systemów prawnych państw członkowskich, nadal istnieją braki w wielu obszarach związanych z transgraniczną windykacją należności.

Początkowym celem było określenie środków prawnych, które umożliwiłyby transgraniczną współpracę instytucjonalną oraz stworzenie mechanizmu mediacji, który poprawiłby interakcję między podmiotami publicznymi a dłużnikami z zagranicy w oparciu o empatyczną komunikację, wielojęzyczną obsługę klienta i środki technologiczne w celu zmniejszenia poziomu biurokratycznych czasochłonnych procedur.

Wzór został zdefiniowany i zastosowany z dużym sukcesem w Niemczech  dla naszego pierwszego klienta, Zarządcę Dróg Płatnych i Autostrad na Węgrzech (NUSZ Zrt.). Następnie staraliśmy się poszerzyć działalność o innych klientów w całej Europie. Teraz jesteśmy dumni z naszych zespołów UAI Group w Niemczech, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Bułgarii i Czechach, które są w stanie zapewnić profesjonalną pomoc w większości języków europejskich wraz z siecią sprawdzonych partnerów z Włoch, Szwajcarii, Austrii, Słowacji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czarnogóry, Republiki Mołdawii i krajów bałtyckich, oferując usługi windykacyjne w zakresie należności dotyczących wykroczeń drogowych, ale także w innych obszarach zainteresowania, takich jak opieka zdrowotna czy windykacja międzynarodowa.

Nasza misja

Od początku istnienia Grupy mieliśmy jasną misję, jaką jest zapewnienie powiązania między rynkami Europy Zachodniej i Wschodniej, zniwelowanie różnic mentalności, zwyczajów, systemów prawnych, języków oraz postawy władz w stosunku do dłużników z zagranicy.

Pragniemy, przyczynić się naszymi staraniami do podniesienia poziomu informacji dla użytkowników dróg o przepisach regulujących korzystanie z dróg publicznych, tak aby w przyszłości mogli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, jakie stwarza naruszenie takich przepisów.

Nasza wizja przyszłości

Chcemy nadal wywierać pozytywny wpływ na Unię Europejską, przyczyniać się do ideału zintegrowanej Europy, pomagać we wdrażaniu nowoczesnego i zaawansowanego podejścia dla instytucji administracyjnych danego kraju, w celu administrowania i przekazywania transgranicznych usług windykacyjnych.

Wartości UAI

Nasze podstawowe wartości to Przejrzystość, Orientacja na potrzeby dłużnika oraz Profesjonalizm.

Przejrzystość

Biorąc pod uwagę publiczny profil naszych klientów, transparentność postrzegamy jako wartość, bez której nie moglibyśmy funkcjonować z tak wielkim sukcesem. Dzięki naszej technologii jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksowe raportowanie w formie elektronicznej. Zapewnia to całkowitą przejrzystość przepływu środków pieniężnych i innych informacji związanych z konkretną sprawą, a tym samym zapewnia jasny status sposobu, w jaki sprawy są obsługiwane, oferując przejrzysty system kontroli i sald. W tym samym kontekście uważamy, że dłużnicy mają prawo do przejrzystego dostępu do informacji dotyczących ich spraw. Dlatego zawsze inwestujemy w innowacje technologiczne, które ułatwiają wymianę wszelkich procesów informacyjnych, podnosząc poziom zaufania między stronami.

Orientacja na potrzeby konsumenta

Mimo że osoby podróżujące starają się jak najlepiej poznać przepisy i regulacje danego kraju, wciąż istnieje ryzyko, że ​​zostaną ukarane grzywną lub karą za nieprzestrzeganie przepisów prawa. W większości przypadków nie zdajesz sobie z tego sprawy, czasami z powodu nagłego wypadku lub z innego uzasadnionego powodu. Rozumiemy to i dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wczuć się w Twoją sytuację i zapewnić wszelkie niezbędne środki, aby ułatwić rozwiązanie tej nieprzyjemnej sytuacji. Niektóre z narzędzi, które wprowadzamy w tej sprawie to:

  • Profesjonalna pomoc świadczona przez ponad 60 naszych wysoko wykwalifikowanych operatorów, w języku preferowanym przez podmiot podlegający karze nawet poza normalnymi godzinami pracy, z uwzględnieniem wysokich standardów etycznych w kontaktach z dłużnikami.
  • Dostęp do informacji związanych ze sprawami (wymiana dokumentów w formie elektronicznej, przydatne linki, dostęp do regulaminów itp.).
  • Nowoczesne technologiczne narzędzia komunikacji (obsługa telefoniczna, e-mail, czat online, przypomnienia SMS).
  • Pośrednictwo w wymianie dokumentów między instytucjami a dłużnikami wymaganymi przez określone procedury biurokratyczne, które mogą przynieść dłużnikowi korzystniejsze rozwiązanie (np. korekta, maksymalizacja, odwołanie, inne).
  • W granicach prawnych możliwości oferujemy możliwość płatności ratalnej bez doliczania odsetek i innych ukrytych kosztów.
  • Negocjowanie terminów spłaty zgodnie z możliwościami dłużnika tam, gdzie pozwala na to prawo.
  • Rachunki bankowe w euro i we wszystkich walutach lokalnych, po kursach ustalonych przez każdą krajową instytucję finansową, dzięki którym dłużnik ma możliwość zapłaty, a tym samym może uniknąć wysokich opłat bankowych generowanych przez transakcje międzynarodowe.
Wielokulturowy styl zarządzania

Nasza wielokulturowa struktura wewnętrzna jest udanym wzorem zawężania kulturowych różnic w mentalności. Nasi koledzy z różnych krajów na co dzień uczestniczą zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak i w wykonywaniu codziennych zadań, skutecznie przyczyniając się do realizacji naszych wspólnych celów. Uważamy, że bez zrozumienia i internalizacji wartości, jaką daje wielokulturowość i wynikających z niej korzyści, nie możemy tworzyć relacji między stronami z różnych środowisk.

Kariera

W UAI stale powiększamy nasz zespół. Jeśli jesteś osobą dynamiczną, zorientowaną na szukanie rozwiązań i osiąganie wyników, możesz być idealnym kandydatem na stanowisko w naszej organizacji. Sprawdź nasze aktualnie otwarte pozycje poniżej, aby sprawdzić, czy któraś z nich jest dla Ciebie odpowiednia. Czekamy na Ciebie!

Certyfikaty

Zatwierdzona firma windykacyjna – TUV

Po raz czwarty z rzędu Ungarische Autobahn Inkasso GmbH otrzymała certyfikat „Approved Inkasso” od Tüv-Saarland

Rzetelna firma windykacyjna

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH jest członkiem Bundesverband für Inkasso und Forderungsmanagement e.V. (Federalne Stowarzyszenie Windykacji i Zarządzania Należnościami)

Doskonała firma windykacyjna

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH jest członkiem Stowarzyszenia Certyfikowanych Firm Windykacyjnych „VGIS” w Szwajcarii.

Zarządzanie ryzykiem
Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner