Usługi korporacyjne

Czy Twoja firma ma prawo do niezapłaconych roszczeń? Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Nasza spółka oferuje skuteczne rozwiązanie w zakresie egzekucji roszczeń transgranicznych wynikających z usług Twojej firmy.

Jakiego rodzaju czynności windykacyjne możemy zaoferować?

Pozasądowe, niesporne czynności windykacyjne

  • Wstępna ocena zadłużenia, badanie wypłacalności dłużnika.
  • Analiza przedłożonych przez właściciela dokumentów, przygotowanie planu działania i raportu.
  • Wszczęcie nieprocesowego postępowania windykacyjnego, w ramach którego wystawianie wezwań, wezwań do zapłaty, kontakt z dłużnikiem, prowadzenie negocjacji między stronami, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, monitorowanie płatności.
  • Raportowanie do posiadacza roszczenia.

Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej (spory prawne)

W przypadkach, gdy nasze działania pozasądowe nie przyniosły rezultatu, oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Nasi partnerzy w zakresie doradztwa prawnego z doświadczeniem w zakresie prawa różnych państw członkowskich, umożliwiają nam wnoszenie roszczeń do sądów w różnych państwach członkowskich.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami. Przedstawiciel naszego działu handlowego skontaktuje się z Tobą jak najszybciej, aby znaleźć odpowiednie i efektywne rozwiązanie dla organizacji, którą reprezentujesz.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.