Parkolási pótdíj

Parkolási pótdíj abban az esetben kerül kiszabásra, ha Ön fizető parkolási zónában nem váltott parkolójegyet, parkolójegye lejárt, vagy azt nem megfelelően helyezte el a gépjármű szélvédője mögött.

Fizetési információk

A tartozás kiegyenlítésével kapcsolatos információkért keresse fel a fizetési lehetőségek részt.

Már kifizettem a pótdíjat

Már kifizettem a parkolási pótdíjat az első fizetési felszólítás kézhezvétele után. Miért kapok további felszólítást az UAI-tól?

Amennyiben Ön több különböző alkalommal parkolt fizető parkolóhelyen érvényes parkolójegy nélkül, úgy a parkolási pótdíj többször kerül az Ön részére kiszabásra. Kérjük ellenőrizze a fizetési felszólítások tartalmát, különösen az ellenőrzés időpontját, a helyszínt, valamint az ügyiratszámokat. A különböző ügyiratszámokon nyilvántartott esetek különböző ellenőrzési időpontokhoz tartoznak.

Kéjük továbbá, hogy ellenőrizze a fizetésének adatait, a fogadó bankszámlaszám helyességét, illetve, hogy a közlemény rovatban megfelelően feltüntetésre került-e az ügyiratszám, valamint a gépjármű rendszáma. A befizetést igazoló banki visszaigazolást felülvizsgálat céljából juttassa el Ügyfélszolgálatunk részére.

Gyakran ismételt kérdések

Valamennyi fizetési felszólításunkon szerepel az a fényképfelvétel, ami igazolja, hogy az ellenőr által kiállított pótdíjfizetési felszólítás a gépjármű szélvédőjén elhelyezésre került.

A díjköteles parkoló igénybevételével polgári jogi  jogviszony jön létre. A díjfizetés elmulasztása miatt kiszabott pótdíj polgári jogi követelés A hatályban lévő jogszabályok alapján a pótdíj megfizetésére a gépjármű üzembentartója köteles, melyre tekintettel a gépjármű használójának megnevezése szükségtelen.

Az ellenőrzés időpontjában a gépjármű üzembentartójára vonatkozó hivatalos adatokat attól a gépjármű-nyilvántartó hatóságtól kapjuk meg, ahol a gépjárművet nyilvántartásba vették. Amennyiben az ellenőrzés idején már nem Ön volt a gépjármű üzembentartója kérjük, hogy felülvizsgálat érdekében küldje el nekünk az üzembentartó megváltozását alátámasztó hivatalos dokumentumok másolatát (pl. adásvételi szerződés, gépjármű-lejelentőlap).

Ha a pótdíj összegét felszólító levelünk kézhezvétele előtt közvetlenül a kibocsátó szervnek megfizette kérjük, hogy küldje el nekünk a fizetési igazolást az eset felülvizsgálata céljából.

Amennyiben a pótdíjat fizetési felszólításunk kézhezvételét követően fizette meg közvetlenül a kibocsátó szerv részére, úgy meg kell fizetnie a pótdíj érvényesítésével kapcsolatos adminisztrációs díjat, ami magában foglalja az üzembentartó azonosításának, az adatfeldolgozás és a postai szolgáltatások költségeit.

Kérjük, hogy juttassa el részünkre az eltulajdonítás tényét alátámasztó rendőrségi feljelentést az eset felülvizsgálata érdekében.

Kibocsátó szervezetek

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.