Magyar érvénytelen e-matrica

Amennyiben elnavigált erre az oldalra,valószínűleg levelet kapott tőlünk. Ennek oka az lehet, hogy nem fizette meg a magyar autópályák használatáért fizetendő díjat, vagy a vásárolt e-matrica az ellenőrzés pillanatában nem volt érvényes.

Érvénytelen e-matrica

Mi lehet az oka egy, az ellenőrzés pillanatában érvénytelen e-matricának?
 • Az e-matrica lejárt, vagy még nem kezdődött el az érvényessége – ellenőriznie kell, hogy az ellenőrzés pillanata, a dátum és az óra, az e-matricán feltüntetett érvényességi időszakon belül volt-e. A törvény* szerint 60 perc áll rendelkezésére az érvényes e-matrica megvásárlására, attól a pillanattól kezdve, amikor felhajt a fizetős útszakaszra. Amennyiben az ellenőrzés az érvényességi időszakon kívül történt, akkor a pótdíj jogosan került kiszabásra. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a fennálló követelést a levelünk kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül fizesse be. Amennyiben több értesítést kapott tőlünk, kérjük, látogasson el a Maximalizálás részhez
 • Téves rendszám. – Az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő regisztrációs szám különbözik a jármű regisztrációs számától. Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatóak.
 • Téves országkód – Amennyiben az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő országkód eltér a jármű rendszámán szereplő tényleges országkódtól (például A – Ausztria, D – Németország helyett). Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatók.
 • Téves járműkategória – másik járműkategóriára vásárolta az e-matricát. Ilyen esetekben pótdíjat vagy különbözeti díj kiszabászára kerülhet sor. Az e-matrica kategóriákkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket.
 • Amennyiben a járműre egy adott megyére éves jogosultsággal rendelkezik, de azt nem a rendeletben meghatározott elágazások között használja (pl: egy másik megye fizetős úthálózatát veszi igénybe), akkor pótdíj kiszabására kerülhet sor.

Korrekció

Az e-matrica korrekciója a következő helyzetekben alkalmazandó:
 • Amennyiben az e-matricán rögzített rendszám legfeljebb 3 hibás karaktert tartalmaz *korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor a rendszám és az országkód is hibásan van beírva
 • Amennyiben az e-matricán szereplő országkód eltér a forgalmi engedélyben feltüntetett országkódtól
errorKérjük, vegye figyelembe az alábbiakat
 • A „0” (nulla) és az „O” karakterek, az “Ü” és az “UE” karakterek, az “OE” és az “Ö” karakterek, illetve az „1” és „I” karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés átírása során ügyintézési díj nem kerül felszámításra.
 • Jelentkezésének, hívásának vagy e-mailjének nincs halasztó hatálya a fizetési felszólításban nevezett határidőkre, még abban az esetben sem, ha dokumentumot küldött a részünkre. Ezért kérjük, soha ne mulassza el a fizetési felszólításokban megadott fizetési és benyújtási határidőket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az 1. fizetési felszólításban szereplő információkat.
 • Korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor az országkód és a felségjelzés is hibásan került feltüntetésre. A blokkhibák nem módosíthatók (például BH 07 UAI – 07 BH UAI).
A korrekciós eljárás elvégzésére vonatkozó szabályok:
 • Vegye fel velünk a kapcsolatot és küldje meg az e-matrica és a forgalmi engedély másolatát, valamint egy meghatalmazást (ha nem Ön a fizetésre kötelezett) az első értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül
 • A korrekciós számlán feltüntetett korrekciós adminisztrációs díj befizetése a számlán említett határidőn belül
Nincs már birtokomban az e-matrica

Cégünknek nincs hozzáférése a matrica rendszerhez. Ezért nem szerezhet be másolatot az Ön számára. Ennek ellenére a viszonteladó biztosítani tud egy másolati példányt. Ehhez nem kell személyesen felkeresnie az üzletet, ahol vásárolta a matricát. Küldhet egy e-mailt a kitöltött igénylőlappal. Kérjük, ellenőrizze az alábbi interaktív térképet az értékesítési pont azonosítása érdekében, és ellenőrizze az viszonteladók elérhetőségeit, hogy kapcsolatba léphessen velük.

E-matrica viszonteladói térkép

Fő matrica értékesítési pontok

MOL

Magyarország

+36-1209-0000
+36-1-464-0464

Ausztria

+43 1 21120 1100

OMV

Magyarország

+36-1-381-9700

SHELL

Magyarország

+36-1-436-3200
+36-1-436-3301

Nickelsdorf

+43-2146-2882

IBUSZ

Magyarország

+36-96-220-124
+36-1-485-2700

Maximalizálás

Ha ugyanazon gépjármű vonatkozásában kettőször vagy többször kapott felszólítást jogosulatlan úthasználat miatt, a 45/2020 TIM rendeletben foglaltaknak megfelelően, kérelmezheti a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását.

 • A pótdíj maximalizálási lehetőség korábban csak kettőnél több esetnél volt igényelhető. Az új, 45/2020 ITM rendelet értelmében a maximalizáció már kettő esetnél is kérelmezhető.
 • A díjköteles útszakasz utolsó jogosulatlan használatának ellenőrzési dátuma az első eset fizetési értesítésének kézhezvétele előtt történt.
 • Az írásbeli kérelmet az első esetre vonatkozó fizetési értesítés kézhezvételétől számított 75 naptári napon belül, postán vagy e-mailben kell benyújtani az UAI-nak.
 • A kérelem a NÚSZ Zrt. által kerül elbírálásra, és a döntésről a kérelmezőt 30 napon belül tájékoztatják. Jóváhagyás esetén, a kérelem benyújtója a határozat kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül köteles az első két esetének értékét megfizetni.

Amennyiben a fenti kritériumok teljesülnek, a többi eset automatikusan lezárásra kerül.

További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Pótdíj amnesztia

Ez az új lehetőség a 2020. 11.01-je után keletkezett, azon esetekre vonatkozik, ahol ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször került megállapításra pótdíj.

 • Ebben az esetben ugyanazon üzembentartó, ugyanazon gépjárműve vonatkozásában kérelmet nyújthat be a kérelem előterjesztésének napján, és az azt megelőző 180 napon belül észlelt jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíj kedvezményes megfizetésére.
 • Ehhez be kell nyújtania egy írásos kérelmet.
 • Amennyiben a kérelem elbírálását követő 30 napon belül megfizeti a gépjárműre irányadó és kiszabott csökkentett pótdíj hatszorosát (nem az emelt pótdíjat) és kettő

Gyakran ismételt kérdések

Menü

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.