Gépjárművekkel kapcsolatos olaszországi bírságok

A gépjárművekkel kapcsolatos olaszországi bírságok az 1992. április 30-i N.285 sz. Közúti közlekedésről szóló olasz törvényben megnevezett közúti közlekedési rendelkezések megsértésének következményeit jelentik. Az UAI arra szerződtetett, hogy e követeléseket békés úton szedje be, az olasz hatóságoktól korábban kapott fizetési értesítésekben előírt jogi kötelezettségek be nem tartása miatt.

Hogyan fizethetem ki a bírságot?

A pótdíj fizetésével kapcsolatos információkért kérjük, keresse fel a Fizetési módok részt.

Fizethetek részletekben?

Amennyiben nem kívánja egyszerre kifizetni a teljes összeget, részletfizetési lehetőséget biztosítunk Önnek. A részletek kamat,- és költségmentesek. Amennyiben ezt a fizetési módot választja, kérjük, küldjön nekünk egy kérelmet a kapcsolat-felvételi űrlap segítségével, a levélben nevezett fizetési határidő lejárta előtt. Ügyfélszolgálatunk egyik munkatársa a lehető leghamarabb válaszol a kérésére.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ügyfeleink fenntartották a jogot a részletfizetés feltételeinek törvényi előírásoknak megfelelő meghatározására.

Már kifizettem a bírságot

Először ellenőriznie kell, hogy a kapott levelek nem kapcsolódnak-e más esethez. A leveleket össze tudja hasonlítani, figyelembe véve az UAI hivatkozási számokat, a fényképeket, az ellenőrzés pillanatát, a helyszínt, az összeget stb. Amennyiben különbséget/ket észlel e dokumentumok között, akkor valószínűleg több eset van a  nyilvántartásunkban. Ebben a helyzetben azt javasoljuk, hogy hívjon minket a lehető leghamarabb, és győződjön meg arról, hogy a kifizetést a határidő előtt megteszi.

Egy másik lehetőség az, hogy fizetést kezdeményezett, de a fizetés részleteiben nem adott meg semmiféle közleményt, tehát nem tudjuk hozzárendelni a fizetést egy adott esethez. Ebben a helyzetben be kell nyújtania a fizetési igazolást. Ezt követően a Könyvelési Osztály megpróbálja azonosítani a befizetést, és lekönyvelni az Ön esetére.

A bírságot közvetlenül azután kifizettem, hogy megkaptam a fizetési értesítést az olasz hatóságoktól.
Miért kaptam levelet az UAI-tól?

Lehetséges, hogy az átutalás végrehajtásakor a közleményben nem említette meg az ügyével kapcsolatos hivatkozási adatokat, így az olasz hatóság nem tudta beazonosítani a fizetést egy adott esetre. Ezáltal a befizetés státusza azonosítatlan maradt.

Ebben az esetben kérjük, küldje el nekünk a fizetési igazolást, és további vizsgálat céljából kapcsolatba lépünk az illetékes hatósággal.

Gyakran ismételt kérdések

Az ellentmondáshoz való jogot az olasz hatóságok által elküldött első értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül kell megtenni. Mivel Ön a törvényes határidőn belül és az eredeti levélben említett feltételek mellett nem élt ellentmondással, minden további panaszt elfogadhatatlannak nyilvánítanak.

Az olasz közúti közlekedési törvény 196. cikkelye alapján pénzbüntetéssel büntetendő jogsértések esetén a jármű vagy pótkocsi tulajdonosa, járműszerelvény (vontatójármű pótkocsival) esetén, vagy helyette, a nem fizető bérlő, a vevő vagy a lízingbevevő az elkövetővel egyetemlegesen felel a bírság összegének megfizetéséért, kivéve, ha bizonyítja, hogy a jármű akarata ellenére került ki birtokából.

Ezen felül lehetősége volt arra, hogy a tényleges járművezetőt a törvényes határidőn belül megjelölje, miután megkapta az első, olasz hatóságok által küldött értesítést.

A jármű tulajdonjogával kapcsolatos hivatalos információkat az ellenőrzés pillanatában a gépjármű-nyilvántartó hatóság biztosítja, ahol a rendszámot az EUCARIS mechanizmus révén szolgáltatták. Amennyiben az ellenőrzés időpontjában már nem Ön volt a jármű tulajdonosa, kérjük, küldje el a tulajdonosváltozást alátámasztó, hivatalos dokumentumok másolatát.

Az olasz közúti közlekedési törvény szerint a rendőrségnek a jogsértés vagy a járműtulajdonos azonosításának időpontjától számított 360 nap áll rendelkezésére, hogy a külföldi állampolgárokat a bírságról értesítse. Bérelt járművek esetén a 360 nap az autókölcsönző cég által megküldött személyes adatok kézhezvételének napjától kezdődik.

Az eltulajdonítás tényét alátámasztó rendőrségi feljelentés megküldése szükséges. Ezt követően továbbküldjük a dokumentációt az illetékes hatóságnak további vizsgálat céljából.

Ebben a helyzetben küldje el nekünk az autó regisztrációs okmányainak és az eseményről tett rendőrségi feljelentés másolatát. Ezt követően továbbküldjük a dokumentációt az illetékes hatóságnak további vizsgálat céljából.

Az elévülési idő az ellenőrzés napjától számított öt év. Amennyiben úgy gondolja, hogy a szabálysértés elévült, kérjük, ossza meg velünk. Az elévülés bizonyítottságát követően, továbbküldjük az ügyet az illetékes hatóságnak annak lezárása érdekében.

Az UAI arra kapott felhatalmazást, hogy a követelés szigorúan peren kívüli behajtására vonatkozó alaki követelményeket teljesítse. Ennek ellenére, amennyiben Ön nem teljesíti fizetési kötelezettségét, ügyfelünknek joga van követelését bírósági úton érvényesíteni, amely további jogi költségeket eredményezhet.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.