Magyar érvénytelen e-matrica

Amennyiben elnavigált erre az oldalra,valószínűleg levelet kapott tőlünk. Ennek oka az lehet, hogy nem fizette meg a magyar autópályák használatáért fizetendő díjat, vagy a vásárolt e-matrica az ellenőrzés pillanatában nem volt érvényes.

Érvénytelen e-matrica

Mi lehet az oka egy, az ellenőrzés pillanatában érvénytelen e-matricának?
 • Az e-matrica lejárt, vagy még nem kezdődött el az érvényessége – ellenőriznie kell, hogy az ellenőrzés pillanata, a dátum és az óra, az e-matricán feltüntetett érvényességi időszakon belül volt-e. A törvény* szerint 60 perc áll rendelkezésére az érvényes e-matrica megvásárlására, attól a pillanattól kezdve, amikor felhajt a fizetős útszakaszra. Amennyiben az ellenőrzés az érvényességi időszakon kívül történt, akkor a pótdíj jogosan került kiszabásra. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a fennálló követelést a levelünk kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül fizesse be. Amennyiben több értesítést kapott tőlünk, kérjük, látogasson el a Maximalizálás részhez
 • Téves rendszám. – Az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő regisztrációs szám különbözik a jármű regisztrációs számától. Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatóak.
 • Téves országkód – Amennyiben az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő országkód eltér a jármű rendszámán szereplő tényleges országkódtól (például A – Ausztria, D – Németország helyett). Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatók.
 • Téves járműkategória – másik járműkategóriára vásárolta az e-matricát. Ilyen esetekben pótdíjat vagy különbözeti díj kiszabászára kerülhet sor. Az e-matrica kategóriákkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket.
 • Amennyiben a járműre egy adott megyére éves jogosultsággal rendelkezik, de azt nem a rendeletben meghatározott elágazások között használja (pl: egy másik megye fizetős úthálózatát veszi igénybe), akkor pótdíj kiszabására kerülhet sor.

Korrekció

Az e-matrica korrekciója a következő helyzetekben alkalmazandó:
 • Amennyiben az e-matricán rögzített rendszám legfeljebb 3 hibás karaktert tartalmaz *korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor a rendszám és az országkód is hibásan van beírva
 • Amennyiben az e-matricán szereplő országkód eltér a forgalmi engedélyben feltüntetett országkódtól
errorKérjük, vegye figyelembe az alábbiakat
 • Nem számítható fel adminisztrációs díj a „0” (nulla) és az „O” / „Ü” és az „UE” karakterek összetévesztése miatti regisztrációs szám módosításáért.
 • Jelentkezésének, hívásának vagy e-mailjének nincs halasztó hatálya a fizetési felszólításban nevezett határidőkre, még abban az esetben sem, ha dokumentumot küldött a részünkre. Ezért kérjük, soha ne mulassza el a fizetési felszólításokban megadott fizetési és benyújtási határidőket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az 1. fizetési felszólításban szereplő információkat.
 • Korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor az országkód és a felségjelzés is hibásan került feltüntetésre. A blokkhibák nem módosíthatók (például BH 07 UAI – 07 BH UAI).
A korrekciós eljárás elvégzésére vonatkozó szabályok:
 • Vegye fel velünk a kapcsolatot és küldje meg az e-matrica és a forgalmi engedély másolatát, valamint egy meghatalmazást (ha nem Ön a fizetésre kötelezett) az első értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül
 • A korrekciós számlán feltüntetett korrekciós adminisztrációs díj befizetése a számlán említett határidőn belül
Nincs már birtokomban az e-matrica

Cégünknek nincs hozzáférése a matrica rendszerhez. Ezért nem szerezhet be másolatot az Ön számára. Ennek ellenére a viszonteladó biztosítani tud egy másolati példányt. Ehhez nem kell személyesen felkeresnie az üzletet, ahol vásárolta a matricát. Küldhet egy e-mailt a kitöltött igénylőlappal. Kérjük, ellenőrizze az alábbi interaktív térképet az értékesítési pont azonosítása érdekében, és ellenőrizze az viszonteladók elérhetőségeit, hogy kapcsolatba léphessen velük.

E-matrica viszonteladói térkép

Fő matrica értékesítési pontok

MOL

Magyarország

+36-1209-0000
+36-1-464-0464

Ausztria

+43 1 21120 1100

OMV

Magyarország

+36-1-381-9700

SHELL

Magyarország

+36-1-436-3200
+36-1-436-3301

Nickelsdorf

+43-2146-2882

IBUSZ

Magyarország

+36-96-220-124
+36-1-485-2700

Maximalizálás

Amennyiben több, mint két fizetési értesítést kapott a díjköteles utak többszöri jogosulatlan használata miatt, akkor hasznát veheti a pótdíj maximalizálásának, feltéve, hogy a 36/2007. évi útdíjrendelet szerinti,alábbi feltételek teljesülnek:*Az előző szabályozással ellentétben a tulajdonos vagy az üzembentartó egy naptári évben többször is kérelmezheti a pótdíjak maximalizálását.

 • A díjköteles útszakasz utolsó jogosulatlan használatának ellenőrzési dátuma az első eset fizetési értesítésének kézhezvétele előtt történt.
 • Az írásbeli kérelmet az első esetre vonatkozó fizetési értesítés kézhezvételétől számított 75 naptári napon belül, postán vagy e-mailben kell benyújtani az UAI-nak.
 • A kérelem a NÚSZ Zrt. által kerül elbírálásra, és a döntésről a kérelmezőt 30 napon belül tájékoztatják. Jóváhagyás esetén, a kérelem benyújtója a határozat kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül köteles az első két esetének értékét megfizetni.

Amennyiben a fenti kritériumok teljesülnek, a többi eset automatikusan lezárásra kerül.

További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Gyakran ismételt kérdések

Bővebb információkért ellenőrizze az Érvénytelen E-matrica részt.

A korrekciós eljárás ebben a helyzetben csak a NÚSZ Zrt. egyik ügyfélszolgálati irodáján keresztül végezhető el . A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel való kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, kattinston a következő linkre.

Az ellenőrzés pillanatában a gépjármű üzembentartójára vonatkozó hivatalos információt attól a gépjármű-nyilvántartó hatóságtól kapjuk meg, ahol a rendszámot regisztrálták. Amennyiben az ellenőrzés pillanatában már nem Ön volt a gépjármű üzembentartója, kérjük, küldje el nekünk az üzembentartó megváltozását alátámasztó hivatalos dokumentumok másolatát (pl. adásvételi szerződés, lejelentőlap).

A 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (8) bekezdésének értelmében a tértivevényes küldeményként megküldött pótdíjfizetési felszólítást kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett megtagadta a felszólítás átvételét. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről illetve székhelyéről a feladóhoz „nem kereste”, a „címzett ismeretlen helyre költözött”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításig a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A feladó, miután tudomást szerzett a kézbesítési vélelem beálltáról, nyolc munkanapon belül értesíti a címzettet – egyszerű postai küldemény útján- a kézbesítési vélelem megdöntésének szabályairól.

Az eltulajdonítás tényét alátámasztó rendőrségi feljelentés megküldése szükséges.

A 36/2007. GKM rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a 60 napos fizetési határidő lejárta után az összeg megemelkedik. Ha a határidő után fizette ki az alappótdíjat, akkor törvényesen jogosultak vagyunk a különbözet beszedésére. Az ügyet csak a teljes követelés feldolgozása után lehet lezárni.

A fizetés feldolgozása több napot is igénybe vehet a banki eljárásokkal kapcsolatos okok miatt. Ebben a helyzetben e-mailben el kell küldenie nekünk a bank által kiállított fizetési igazolást, amely igazolja, hogy a fizetés az esedékesség előtt megtörtént. Csakis a fizetési dokumentumok felülvizsgálata után áll módunkban az eset lezárása.

Bizonyos feltételek mellett részesülhet részletfizetési kedvezményben. A részletfizetéssel kapcsolatos bővebb információt a következő szakaszban talál.

Először ellenőriznie kell, hogy a kapott levelek nem kapcsolódnak-e más esethez. A leveleket össze tudja hasonlítani, figyelembe véve a hivatkozási számokat, a NUSZ azonosító számát, a fényképeket, az ellenőrzés pillanatát, a helyszínt, az összeget stb. Ha észlel különbségeket e dokumentumok között, akkor valószínűleg több eset van nyilvántartva rendszerünkben. Ebben a helyzetben azt javasoljuk, hogy hívjon minket a lehető leghamarabb, és győződjön meg arról, hogy a kifizetést a határidő előtt megteszi.

Egy másik lehetőség az, hogy fizetést kezdeményezett, de a fizetés részleteiben nem adott meg semmiféle információt, tehát nem tudjuk hozzárendelni a fizetést egy adott esethez. Ebben a helyzetben be kell nyújtania a fizetési igazolást. Ezt követően a Könyvelési Osztály megpróbálja azonosítani a befizetést, és lekönyvelni az Ön esetére.

Általában a NÚSZ Zrt. tájékoztatja Társaságunkat ezen eljárások végrehajtását követően. Ez a folyamat azonban eltarthat egy ideig, ezért küldjük leveleinket Önnek. Ebben a helyzetben el kell küldenie az Ön esetére érvényes, a NÚSZ Zrt. által kiállított dokumentumokat.

Ha az UAI első levelének kézhezvétele után a kért dokumentumokat közvetlenül a kiállító szervnek nyújtotta be, a törvény és a NÚSZ Zrt-vel kötött szerződésünk szerint jogosultak vagyunk az adminisztratív díjak beszedésére, amelyek a tulajdonos azonosításának, az ügykezelési költségeknek és a postai szolgáltatásoknak a költségeit tartalmazzák.

Ha egy ideje eladta az autót, és nem rendelkezik a dokumentum másolatával, akkor beszerezheti azt a Járműnyilvántartó Hatóságtól.

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pénzbírság regisztrációs szám alapján kerül felszámításra , egy naptári nap során legfeljebb egyszer. A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíj egyszer esedékes, ha több egymást követő jogosulatlan úthasználatot észlelnek, valamint ha nem több, mint 60 perc telt el a naptári napokon végzett első és utolsó észlelés között, és az útdíjszedő szervezet által további illetéktelen úthasználat nem került megállapításra az első és az utolsó észlelés bármelyik napján.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.