Magyar érvénytelen e-matrica

Amennyiben elnavigált erre az oldalra,valószínűleg levelet kapott tőlünk. Ennek oka az lehet, hogy nem fizette meg a magyar autópályák használatáért fizetendő díjat, vagy a vásárolt e-matrica az ellenőrzés pillanatában nem volt érvényes.

Érvénytelen e-matrica

Mi lehet az oka egy, az ellenőrzés pillanatában érvénytelen e-matricának?
 • Az e-matrica lejárt, vagy még nem kezdődött el az érvényessége – ellenőriznie kell, hogy az ellenőrzés pillanata, a dátum és az óra, az e-matricán feltüntetett érvényességi időszakon belül volt-e. A törvény* szerint 60 perc áll rendelkezésére az érvényes e-matrica megvásárlására, attól a pillanattól kezdve, amikor felhajt a fizetős útszakaszra. Amennyiben az ellenőrzés az érvényességi időszakon kívül történt, akkor a pótdíj jogosan került kiszabásra. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a fennálló követelést a levelünk kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül fizesse be. Amennyiben több értesítést kapott tőlünk, kérjük, látogasson el a Maximalizálás részhez
 • Téves rendszám. – Az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő regisztrációs szám különbözik a jármű regisztrációs számától. Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatóak.
 • Téves országkód – Amennyiben az ellenőrzőszelvényen vagy a megerősítő üzenetben szereplő országkód eltér a jármű rendszámán szereplő tényleges országkódtól (például A – Ausztria, D – Németország helyett). Bizonyos jogi feltételek megléte esetén lehetősége van a korrekciós eljárásra, amely jelentős előnyökkel jár. További részletek a Korrekció résznél találhatók.
 • Téves járműkategória – másik járműkategóriára vásárolta az e-matricát. Ilyen esetekben pótdíjat vagy különbözeti díj kiszabászára kerülhet sor. Az e-matrica kategóriákkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket.
 • Amennyiben a járműre egy adott megyére éves jogosultsággal rendelkezik, de azt nem a rendeletben meghatározott elágazások között használja (pl: egy másik megye fizetős úthálózatát veszi igénybe), akkor pótdíj kiszabására kerülhet sor.

Korrekció

Az e-matrica korrekciója a következő helyzetekben alkalmazandó:
 • Amennyiben az e-matricán rögzített rendszám legfeljebb 3 hibás karaktert tartalmaz *korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor a rendszám és az országkód is hibásan van beírva
 • Amennyiben az e-matricán szereplő országkód eltér a forgalmi engedélyben feltüntetett országkódtól
errorKérjük, vegye figyelembe az alábbiakat
 • Nem számítható fel adminisztrációs díj a „0” (nulla) és az „O” / „Ü” és az „UE” karakterek összetévesztése miatti regisztrációs szám módosításáért.
 • Jelentkezésének, hívásának vagy e-mailjének nincs halasztó hatálya a fizetési felszólításban nevezett határidőkre, még abban az esetben sem, ha dokumentumot küldött a részünkre. Ezért kérjük, soha ne mulassza el a fizetési felszólításokban megadott fizetési és benyújtási határidőket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az 1. fizetési felszólításban szereplő információkat.
 • Korrekció alkalmazható azokban az esetekben is, amikor az országkód és a felségjelzés is hibásan került feltüntetésre. A blokkhibák nem módosíthatók (például BH 07 UAI – 07 BH UAI).
A korrekciós eljárás elvégzésére vonatkozó szabályok:
 • Vegye fel velünk a kapcsolatot és küldje meg az e-matrica és a forgalmi engedély másolatát, valamint egy meghatalmazást (ha nem Ön a fizetésre kötelezett) az első értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül
 • A korrekciós számlán feltüntetett korrekciós adminisztrációs díj befizetése a számlán említett határidőn belül
Nincs már birtokomban az e-matrica

Cégünknek nincs hozzáférése a matrica rendszerhez. Ezért nem szerezhet be másolatot az Ön számára. Ennek ellenére a viszonteladó biztosítani tud egy másolati példányt. Ehhez nem kell személyesen felkeresnie az üzletet, ahol vásárolta a matricát. Küldhet egy e-mailt a kitöltött igénylőlappal. Kérjük, ellenőrizze az alábbi interaktív térképet az értékesítési pont azonosítása érdekében, és ellenőrizze az viszonteladók elérhetőségeit, hogy kapcsolatba léphessen velük.

E-matrica viszonteladói térkép

Fő matrica értékesítési pontok

MOL

Magyarország

+36-1209-0000
+36-1-464-0464

Ausztria

+43 1 21120 1100

OMV

Magyarország

+36-1-381-9700

SHELL

Magyarország

+36-1-436-3200
+36-1-436-3301

Nickelsdorf

+43-2146-2882

IBUSZ

Magyarország

+36-96-220-124
+36-1-485-2700

Maximalizálás

Amennyiben több, mint két fizetési értesítést kapott a díjköteles utak többszöri jogosulatlan használata miatt, akkor hasznát veheti a pótdíj maximalizálásának, feltéve, hogy a 36/2007. évi útdíjrendelet szerinti,alábbi feltételek teljesülnek:*Az előző szabályozással ellentétben a tulajdonos vagy az üzembentartó egy naptári évben többször is kérelmezheti a pótdíjak maximalizálását.

 • A díjköteles útszakasz utolsó jogosulatlan használatának ellenőrzési dátuma az első eset fizetési értesítésének kézhezvétele előtt történt.
 • Az írásbeli kérelmet az első esetre vonatkozó fizetési értesítés kézhezvételétől számított 75 naptári napon belül, postán vagy e-mailben kell benyújtani az UAI-nak.
 • A kérelem a NÚSZ Zrt. által kerül elbírálásra, és a döntésről a kérelmezőt 30 napon belül tájékoztatják. Jóváhagyás esetén, a kérelem benyújtója a határozat kézhezvételétől számított 30 napos határidőn belül köteles az első két esetének értékét megfizetni.

Amennyiben a fenti kritériumok teljesülnek, a többi eset automatikusan lezárásra kerül.

További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk.

Gyakran ismételt kérdések

Bővebb információkért ellenőrizze az Érvénytelen E-matrica részt.

A korrekciós eljárás ebben a helyzetben csak a NÚSZ Zrt. egyik ügyfélszolgálati irodáján keresztül végezhető el . A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel való kapcsolatfelvétel érdekében kérjük, kattinston a következő linkre.

Az ellenőrzés pillanatában a gépjármű üzembentartójára vonatkozó hivatalos információt attól a gépjármű-nyilvántartó hatóságtól kapjuk meg, ahol a rendszámot regisztrálták. Amennyiben az ellenőrzés pillanatában már nem Ön volt a gépjármű üzembentartója, kérjük, küldje el nekünk az üzembentartó megváltozását alátámasztó hivatalos dokumentumok másolatát (pl. adásvételi szerződés, lejelentőlap).

A 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet 7/A. § (8) bekezdésének értelmében a tértivevényes küldeményként megküldött pótdíjfizetési felszólítást kézbesítettnek kell tekinteni a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett megtagadta a felszólítás átvételét. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről illetve székhelyéről a feladóhoz „nem kereste”, a „címzett ismeretlen helyre költözött”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításig a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. A feladó, miután tudomást szerzett a kézbesítési vélelem beálltáról, nyolc munkanapon belül értesíti a címzettet – egyszerű postai küldemény útján- a kézbesítési vélelem megdöntésének szabályairól.

Az eltulajdonítás tényét alátámasztó rendőrségi feljelentés megküldése szükséges.

A 36/2007. GKM rendelet egyértelműen meghatározza, hogy a 60 napos fizetési határidő lejárta után az összeg megemelkedik. Ha a határidő után fizette ki az alappótdíjat, akkor törvényesen jogosultak vagyunk a különbözet beszedésére. Az ügyet csak a teljes követelés feldolgozása után lehet lezárni.

A fizetés feldolgozása több napot is igénybe vehet a banki eljárásokkal kapcsolatos okok miatt. Ebben a helyzetben e-mailben el kell küldenie nekünk a bank által kiállított fizetési igazolást, amely igazolja, hogy a fizetés az esedékesség előtt megtörtént. Csakis a fizetési dokumentumok felülvizsgálata után áll módunkban az eset lezárása.

Bizonyos feltételek mellett részesülhet részletfizetési kedvezményben. A részletfizetéssel kapcsolatos bővebb információt a következő szakaszban talál.

Először ellenőriznie kell, hogy a kapott levelek nem kapcsolódnak-e más esethez. A leveleket össze tudja hasonlítani, figyelembe véve a hivatkozási számokat, a NUSZ azonosító számát, a fényképeket, az ellenőrzés pillanatát, a helyszínt, az összeget stb. Ha észlel különbségeket e dokumentumok között, akkor valószínűleg több eset van nyilvántartva rendszerünkben. Ebben a helyzetben azt javasoljuk, hogy hívjon minket a lehető leghamarabb, és győződjön meg arról, hogy a kifizetést a határidő előtt megteszi.

Egy másik lehetőség az, hogy fizetést kezdeményezett, de a fizetés részleteiben nem adott meg semmiféle információt, tehát nem tudjuk hozzárendelni a fizetést egy adott esethez. Ebben a helyzetben be kell nyújtania a fizetési igazolást. Ezt követően a Könyvelési Osztály megpróbálja azonosítani a befizetést, és lekönyvelni az Ön esetére.

Általában a NÚSZ Zrt. tájékoztatja Társaságunkat ezen eljárások végrehajtását követően. Ez a folyamat azonban eltarthat egy ideig, ezért küldjük leveleinket Önnek. Ebben a helyzetben el kell küldenie az Ön esetére érvényes, a NÚSZ Zrt. által kiállított dokumentumokat.

Ha az UAI első levelének kézhezvétele után a kért dokumentumokat közvetlenül a kiállító szervnek nyújtotta be, a törvény és a NÚSZ Zrt-vel kötött szerződésünk szerint jogosultak vagyunk az adminisztratív díjak beszedésére, amelyek a tulajdonos azonosításának, az ügykezelési költségeknek és a postai szolgáltatásoknak a költségeit tartalmazzák.

Ha egy ideje eladta az autót, és nem rendelkezik a dokumentum másolatával, akkor beszerezheti azt a Járműnyilvántartó Hatóságtól.

A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pénzbírság regisztrációs szám alapján kerül felszámításra , egy naptári nap során legfeljebb egyszer. A jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíj egyszer esedékes, ha több egymást követő jogosulatlan úthasználatot észlelnek, valamint ha nem több, mint 60 perc telt el a naptári napokon végzett első és utolsó észlelés között, és az útdíjszedő szervezet által további illetéktelen úthasználat nem került megállapításra az első és az utolsó észlelés bármelyik napján.

WordPress Cookie Értesítés a Real Cookie Bannertől